Թափուր աշխատատեղեր
  մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետ   
Վերջնաժամկետ՝ 27.06.2019թ.
  մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև 27.06.2019թ.  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է   
 Աշխատանքային պարտականությունները
-     Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
-     Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
-     Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
-      Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսակամ վիճակի վերլուծություն
-     Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
-    Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե
-     Վարկային փաթեթի ձևավորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացնում
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-     վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     թիմում աշխատելու հմտություն
-     համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-     նախաձեռնողականություն
-     աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-     լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-     ճկունություն
-     վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն 
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի փորձնակ/ստաժոր/   
Վերջնաժամկետ՝ 30.06.2019թ.
  Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի փորձնակ/ստաժոր/
Դիմել
Note
Մինչև 30.06.2019թ.  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի փորձնակ/ստաժոր/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  ՏՏ/ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում/
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է   
 Տեխնիկական հմտություններ
  -   Գործավար համակարգերի (OS)
-   Microsoft Windows Server 2003/2008/2012  Linux/Unix
-   ցանցային ենթակառուցվածքների սարքածրագրային ապահովման իմացություն
-   Ցանկալի է ՏԱ գործիքների (antivirus,  Kali Linux-գործիքներ, DC, MMC, IS monitoring system, DLP) տիրապետում
   
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
     -   պարտաճանաչություն
-   վերլուծական և կառուցողական մտածելակերպ
-   թիմում աշխատելու հմտություն
-   համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-   նախաձեռնողականություն
-   արագ կողմնորոշման և արձագանքման կարողություն
-   աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու  ունակություն
-   լարված և արտակարգ  իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-   կարգապահություն
     
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն (տեխնիկական) - լավ 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն 
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Վարկերի ներգրավման բաժնի առաջատար մասնագետ  
Վերջնաժամկետ՝ 07.07.2019թ.
  Վարկերի ներգրավման բաժնի առաջատար մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև 07.07.2019թ.  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Վարկերի ներգրավման բաժնի առաջատար մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է 
 Աշխատանքային պարտականությունները
      -   Ֆինանսական շուկայում առկա առաջարկների ուսումնասիրություն, բանկի կողմից առաջարկվող
   -    վարկավորման պայմանների մրցունակության գնահատում, նոր պրոդուկտների կամ գործող պրոդուկտների պայմանների
    -   բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում
    -   բիզնես գործընթացների ուսումնասիրությունների իրականացում, արդյունավետության գնահատում, դրանց օպտիմալացմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի մշակում և                  ներկայացում
   -   գործող հաճախորդների բազայի վերլուծություն, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, թիրախային խմբերի տարանջատում, ըստ հաճախորդների թիրախային խմբերի              վարկային և այլ պրոդուկտների փաթեթների մշակում, ներկայացում
   -   թիրախային հաճախորդների առաջնահերթությունների ցանկի կազմում, այցելություններ, հանդիպումներ և բանակցություններ պոտենցիալ հաճախորդների հետ
         -   ներդրվող և գործող պրոդուկտների օպտիմալացման հետ կապված նորագույն տեխնոլոգիաների և ծրագրային լուծումների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում և                                           ներկայացում
 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
  -   վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-   թիմում աշխատելու հմտություն
-   համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-   նախաձեռնողականություն
-   աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-   լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-   վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/  
Վերջնաժամկետ՝ 12.07.2019թ.
   Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև 12.07.2019թ.  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-   Հաղորդակցվելու կարողություն
-   Սպասարկման հմտություն
-   Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-   Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-   Թիմում աշխատելու հմտություն
-   Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-   Վճռականություն
-   Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-   Նախաձեռնողական
-   ճկունություն
​ 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն 
       
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների  իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետի ստաժոր/փորձնակ/ (Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-ից մինչև 18:00-ն)  
Վերջնաժամկետ՝ 19.07.2019թ.
   Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետի ստաժոր/փորձնակ/ (Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-ից մինչև 18:00-ն) 
Դիմել
Note
Մինչև 12.07.2019թ.  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի մասնագետի ստաժոր/փորձնակ/ (Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-ից մինչև 18:00-ն)
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
  -   POS Տերմինալների տեղադրում, գրանցում, սպասարկում և ներգրավում
-   վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-   թիմում աշխատելու հմտություն
-   համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-   նախաձեռնողականություն
-   աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-   լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
​ 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն 
 
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների  իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի  
Վերջնաժամկետ՝ 25.07.2019թ.
   Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Դիմել
Note
Մինչև 25.07.2019թ.  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
    -  Պարտաճանաչություն
-  Օրինապահություն և հուսալիություն
                                      -  Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                                  -  Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-  Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-  Թիմում աշխատելու ունակություն
-  Ճկունություն
-  Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
​ 
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
    -  Բանկի Քարտուղարության բաժնի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում
  -  Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում
  -  Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
  ​ 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel ծրագրերի  իմացություն 
 
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների  գերազանց իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 25/06/2019 11:02