Թափուր աշխատատեղեր
Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 16.05.2019թ.
  Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև 16.05.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն                                                       ՏՏ/ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում/    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ  ՏՏ/ՏԱ ոլորտներում  
  Աշխատանքային  պարտականությունները  
-     Տեղեկատվական անվտանգության միջադեպերի ուսումնասիրում 
-     Բանկի տեղեկատվական համակարգում առկա ռիսկերի և տեղեկատվական անվտանգության միջադեպերի կառավարման կարգով սահմանված գործառույթների կատարում 
-     Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության գծով ստուգումների և վերլուծությունների իրականացում 
-     Ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ 
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
- պարտաճանաչություն 
- վերլուծական և կառուցողական մտածելակերպ 
- թիմում աշխատելու հմտություն 
- համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
- նախաձեռնողականություն 
- արագ կողմնորոշման և արձագանքման կարողություն 
- աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու  ունակություն
- լարված և արտակարգ  իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
- կարգապահություն
 Տեխնիկական հմտություններ 
- Գործավար համակարգերի (OS) Windows  7, 8, 10
   Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 
   Linux/Unix
- Ցանցային ենթակառուցվածքների սարքածրագրային ապահովման իմացություն 
- Ցանկալի է ՏԱ գործիքների (antivirus, monitoring systems, DLP) տիրապետում 
- ISO 27000 իմացությունը խրախուսվում է 
 
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Իրավախորհրդատու 
Վերջնաժամկետ՝ 17.05.2019թ.
  Իրավախորհրդատու
Դիմել
Note
Մինչև 17.05.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Իրավախորհրդատու
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է   
  Աշխատանքային  պարտականությունները 
   - Բանկի հայցերի, բողոքների և իրավական բնույթի այլ փաստաթղթերի կազմում
- Բանկի իրավունքների և շահերի ներկայացում, դատարաններում և/կամ  այլ մարմիններում
- Վարկերի վերադարձման ուղությամբ իրավական գործողությունների ձեռնարկում
- Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում
- Հաճախորդների դիմումների, բողոքների վերաբերյալ պատասխանների կազմում
- Պայմանագրերի նախագծերի կազմում և ստուգում
- Վարկային գործերով եզրակացությունների տրամադրում
- Բանկի ներքին ակտերով Իրավաբանական վարչության խնդիրների կատարման համար սահմանված այլ գործառույթների իրականացում 
 
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
-  պարտաճանաչություն 
-  վերլուծական և կառուցողական մտածելակերպ 
-  թիմում աշխատելու հմտություն 
-  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
-  նախաձեռնողականություն 
-  արագ կողմնորոշման և արձագանքման կարողություն 
-  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու  ունակություն
-  լարված և արտակարգ  իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-  կարգապահություն
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
-  Հաղորդակցվելու կարողություն 
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
-  Թիմում աշխատելու հմտություն 
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
-  Վճռականություն 
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
-  Նախաձեռնողական 
-  Ճկունություն 
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն 
 
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒՀԻ/ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒՀԻ/ 
Վերջնաժամկետ՝ 29.05.2019թ.
  <<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒՀԻ/ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒՀԻ/
Դիմել
Note
Մինչև 29.05.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒՀԻ/ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒՀԻ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է 
  Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
-  Պարտաճանաչություն
-  Օրինապահություն և հուսալիություն
                                      -  Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                               -  Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-  Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-  Թիմում աշխատելու ունակություն
-  Ճկունություն
-  Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 Աշխատատեղի նպատակը 
-  Բանկի Գործադիր տնօրենի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում
- Գործադիր տնօրենի աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ         հանձնարարականների կատարում
-  Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն
-  Համաժամանակյա թարգմանություն
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն 
 
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 01.06.2019թ.
  Մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև 01.06.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական  
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/  
Վերջնաժամկետ՝ 06.06.2019թ.
  Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/ /Աշխատանքային ժամերը՝ երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան 09:00-ն (գիշերային)/ 
Դիմել
Note
Մինչև 06.06.2019թ.  (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/ /Աշխատանքային ժամերը՝ երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան 09:00-ն (գիշերային)/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
թիմում աշխատելու հմտություն
համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
նախաձեռնողականություն
աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն  
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 14/05/2019 11:37