86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝  26.02.2021թ․
 Վարկերի ներգրավման և բիզնես գործընթացների զարգացման վարչության Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
26.02.2021
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Ուղեկցման բաժնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ իրավաբանական կրթություն
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում
  Գործառույթներ
• վարկերի տրամադրման գործընթացի օժանդակում (պայմանագրերի, կարգադրությունների կազմում, հսկողության իրականացում, նոտարական վավերացում)
• վարկավորման գործընթացի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
• վարկային պորտֆելի վերլուծության իրականացում
• հաշվետվությունների պատրաստում և տվյալների ամփոփում
• Անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարությունների կատարում: ​
   Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
• վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
• թիմում աշխատելու հմտություն
• համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
• նախաձեռնողականություն
• աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
• լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն  
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am  էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վենագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:    
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 20.02.2021թ․
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Դիմել
Note
 20.02.2021թ
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
  Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում
•Նոր հաճախորդների ներգրավում:    
 Մասնագիտական գիտելիքներ և             հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն 
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
•Թիմում աշխատելու հմտություն
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
•Վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
•Նախաձեռնողական
•Ճկունություն 
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն    
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
 Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր 
Վերջնաժամկետ՝ 18.02.2021թ․
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր
Դիմել
Note
 18.02.2021թ
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
  Աշխատանքային պարտականություններ  
•Հաճախորդների զանգերի սպասարկում 
•Հեռախոսով պրոդուկտների ներկայացումը, վաճառքի իրականացում 
•Նոր հաճախորդների ներգրավում     
 Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն 
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողական 
•Ճկունություն 
•Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն 
   
 Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի լավ իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 26/01/2021 12:41