86 86
ENG

Թափուր աշխատատեղեր

 Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի 
Վերջնաժամկետ՝ 23.10.2020թ
 Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի  
Դիմել
Note
Մինչև՝ 23.10.2020թ (ներառյալ):
 Մրցութային աշխատատեղ 
  Գործադիր տնօրենի տեղակալի օգնական-գործավարուհի
Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային            փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և                հմտություններ 
•Պարտաճանաչություն
•Օրինապահություն և հուսալիություն 
•Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն 
•Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
•Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
•Թիմում աշխատելու ունակություն
•Ճկունություն
•Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
   Գործառույթներ  
•Բանկի Գործադիր տնօրենի տեղակալի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
•Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում:
•Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
  Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
Լեզուների իմացություն 
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում/  
Վերջնաժամկետ՝ 23․10․2020 թ․
Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում/
Դիմել
Note
23․10․2020    
 Մրցութային աշխատատեղ՝
  Մասնաճյուղի կառավարիչ /Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում/
 Պահանջվող կրթությունը 
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն 
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ       
   Մասնագիտական գիտելիքներ և              հմտություններ 
•Հաղորդակցվելու կարողություն
•Սպասարկման հմտություն
•Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն 
•Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն 
•Թիմում աշխատելու հմտություն 
•Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն 
•Վճռականություն 
•Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն 
•Նախաձեռնողականություն
•Ճկունություն   
   Տեխնիկական հմտություններ 
MS Word, MS Excel, ծրագրերի իմացություն
 Լեզուների իմացություն
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 Պահանջվող փաստաթղթերը 
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը: Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները  
 Հետադարձ կապ
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 23/10/2020 11:39