Թափուր աշխատատեղեր
 <<ՄԱՐՏՈՒՆԻ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ վարկային մասնագետի ստաժոր/փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 18.11.2019թ.
   <<ՄԱՐՏՈՒՆԻ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ վարկային մասնագետի ստաժոր/փորձնակ/ 
Դիմել
Note
Մինչև 18.11.2019թ. (ներառյալ):
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական  
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
<<ՄԱՐՏՈՒՆԻ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ հաշվապահ-գանձապահի ստաժոր/փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 18.11.2019թ.
   <<ՄԱՐՏՈՒՆԻ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ հաշվապահ-գանձապահի ստաժոր/փորձնակ/ 
Դիմել
Note
Մինչև 18.11.2019թ. (ներառյալ):
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական  
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/
Վերջնաժամկետ՝ 09.11.2019թթ
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/: /Աշխատանքային ժամերը՝ երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 09:00-ն (գիշերային)/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 09.11.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-    Պարտաճանաչություն
-   վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-    թիմում աշխատելու հմտություն
-    համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
          -    նախաձեռնողականություն
          -    աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
          -    լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց և ռուսերեն լեզվի  իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Խնդրահարույց ակտիվների վերադարձման  բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 09.11.2019թթ
Խնդրահարույց ակտիվների վերադարձման  բաժնի մասնագետ
Դիմել
Note
Մինչև՝ 09.11.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Խնդրահարույց ակտիվների վերադարձման  բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-    Պարտաճանաչություն
-   վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-    թիմում աշխատելու հմտություն
-    համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
          -    նախաձեռնողականություն
          -    աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
          -    լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
          -    կարգապահություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Word, MS Excel ծրագրերի իմացություն /ցանկալի է/
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց և ռուսերեն լեզվի  իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
.Database Developer
Վերջնաժամկետ՝ 09.11.2019թ.
  .Database Developer
Դիմել
Note
Մինչև 09.11.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Software Engineer at ARMECONOMBANK OJSC you will be part of a growing engineering team working on interesting and dynamic banking solutions
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/   
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
      - Architect, design and create databases from scratch
·     - Create stored procedures, functions, triggers
·     - Analyze and optimize of query performance
       - Work on existing databases improvements
            
Պահանջվող որակավորում 
​ Bachelor's or master's degree in Computer Science or related field
Comprehensive understanding of MS SQL Server 2008 and higher versions design and development
Strong understanding of table structures, data types, indexes and built-in functions
Excellent problem solving and analytical skills
Good communication skills
 
Ցանկալի որակավորում 
- Knowledge of C# and .NET.
- Complex database design and modeling
- Best practices for database design and development activities.
  Լեզուների իմացություն
Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ 
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 .Net  ծրագրավորող
Վերջնաժամկետ՝ 09.11.2019թ.
   .Net  ծրագրավորող
Դիմել
Note
Մինչև 09.11.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 .Net  ծրագրավորող
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն, /ՏՏ ոլորտի մասնագիտացմամբ/   
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
- Net Framework և C#
- ASP.NET;  ASP.NET MVC
- HTML, CSS, JavaScript
- MS SQL
  Լեզուների իմացություն՝
Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Վերջնաժամկետ՝ 04.11.2019թթ
Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Դիմել
Note
Մինչև՝ 04.11.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Աշխատակազմի Քարտուղարությունում օգնական-գործավարուհի
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն  կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
   -  Պարտաճանաչություն
-  Օրինապահություն և հուսալիություն
                                      -  Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                                  -  Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-  Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-  Թիմում աշխատելու ունակություն
-  Ճկունություն
-  Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Բանկի Քարտուղարության բաժնի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
-  Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների      կատարում:
-  Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
 
 Աշխատատեղի նպատակը 
   -  Բանկի Քարտուղարության բաժնի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում:
-  Ղեկավարների աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում:
-  Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն:
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 25.10.2019թթ
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 25.10.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ 
Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Ռիսկերի կառավարման բնագավառում աշատանքի առնվազն 1 տարվա փորձ  
 Պարտականություններ 
-  Բանկի բյուջեի վերլուծություն ռիսկայնության տեսանկյունից
-  Բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի մշակում, ներդրում և կատարելագործում
-  Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգի և տնտեսամաթեմատիկական մոդելների մշակում, ներդրում և կատարելագործում
-  Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման ընթացակարգերը կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում և կատարելագործում
-  Բանկի կառավարման մարմիններին ներկայացվող՝ վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ամփոփում
 
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
-  Հավանականությունների տեսություն
-  Էկոնոմետրիկա
-  Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
-  Ֆինանսներ և բանկային գործ
-  Ռիսկերի կառավարում
-  Բանկային օրենսդրություն
-  Մակրոտնտեսագիտություն
-  Միկրոտնտեսագիտություն
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն և նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
   Տեխնիկական հմտություններ
1. MS Excel, MS Word, MS Access
2. Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab
3. VBA
4. C#, Microsoft SQL /գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն/
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ /գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ/ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 25.10.2019թթ
 Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 25.10.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ 
Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Պարտականություններ 
-  Ռիսկերի  գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում
-  Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման ընթացակարգերը կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում, ռիսկերի կառավարման ընթացակարգերի պահանջների պահպանման նկատմամբ հսկողություն
-  Բանկի գործունեությունը կանոնակարգող նորմատիվ ակտերի նախագծերի, գործող նորմատիվ ակտերում նախատեսվող փոփոխությունների վերլուծություն
-  Վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի  գնահատման և կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելների մշակում
-  Վարկառուների վարկունակության գնահատում
-  Բանկի կառավարման մարմիններին ներկայացվող՝ վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում
 
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
-  Հավանականությունների տեսություն
-  Էկոնոմետրիկա
-  Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն և նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
Ներքոնշյալ գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն -  Ֆինանսներ և բանկային գործ
-  Ռիսկերի կառավարում
-  Բանկային օրենսդրություն
-  Մակրոտնտեսագիտություն
-  Միկրոտնտեսագիտություն
   Տեխնիկական հմտություններ
MS Excel, MS Word
Ներքոնշյալ գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն
-  Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access 
-  Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab
-  VBA ծրագրավորման լեզու
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ /գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ/ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
Մրցութային աշխատատեղ՝
Ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ բանկի մասնաճյուղերում
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Սպասարկման հմտություն
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)    
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 18/10/2019 12:47