Թափուր աշխատատեղեր

  Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ//
Վերջնաժամկետ՝ 14.12.2019թթ
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/: /Աշխատանքային ժամերը՝ երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 09:00-ն (գիշերային)/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 14.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի ստաժոր /փորձնակ/: /Աշխատանքային ժամերը՝ երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 09:00-ն (գիշերային)/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն  կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը բանկային ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  թիմում աշխատելու հմտություն
-  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  նախաձեռնողականություն
-  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-  լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Նախագծերի ղեկավարի /Project Manager/
Վերջնաժամկետ՝ 14.12.2019թթ
Նախագծերի ղեկավարի /Project Manager/
Դիմել
Note
Մինչև՝ 14.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Նախագծերի ղեկավարի /Project Manager/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  թիմում աշխատելու հմտություն
-  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  նախաձեռնողականություն
-  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-  լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-  վճռականություն
-  ճկունություն
-  հաղորդակցվելու կարողություն
 
 Աշխատանքային պարտականություններ 
-  Նախագծերի շրջանակների և նպատակների մշակում՝ ներգրավելով համապատասխան շահագրգիռ կողմերին և ապահովելով տեխնիկական իրագործելիություն
-  Մասնակցություն նախագծերի բյուջեի կազմմանը
-  Նախագծերի անթերի կատարման համար ներքին ռեսուրսների համակարգում
-  Վերահսկել, որ բոլոր նախագծերը հանձնվեն ժամանակին և բյուջեի շրջանակներում
-  Վերահսկել ռեսուրսների հասանելիությունը և տեղաբաշխումը
-  Մշակել պլան, որով հնարավոր կլինի վերահսկել նախագծի զարգացումը
-  Նախագծի մասնակիցներին և շահագրգիռ կողմերին նախագծի իրականացման ընթացքում պարբերաբար տեղեկացնել նախագծի կարգավիճակի մասին՝ համոզվելու համար, որ կարևոր բաղադրիչներ բաց չեն թողնվում և բացահայտվում են ռիսկերը
-  Նախագծի ընթացքի վերաբերյալ զեկուցում ղեկավարությանը
-  Կառավարել հարաբերությունները բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ
-  Ստեղծել և պահպանել նախագծերի համապատասխան փաստաթղթերը
  
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, Power Point ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Առևտրի խթանման ծրագրի պատասխանատու
Վերջնաժամկետ՝ 14.12.2019թթ
Առևտրի խթանման ծրագրի պատասխանատու
Դիմել
Note
Մինչև՝ 14.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Առևտրի խթանման ծրագրի պատասխանատու
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն:  
 Աշխատանքային պարտականություններ
-  Միջազգային շուկաներից ռեսուրսների ներգրավման աշխատանքներին մասնակցություն, անհրաժեշտ նյութերի նախապատրաստում և ներկայացում
-  Առևտրի խթանման ծրագրի շրջանակներում Բանկի հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրումը և անհրաժեշտ գործիքների կիրառման իրականացում
-  Բանկի կողմից միջազգային կազմակերպություններից ռեսուրսների ներգրավման պայմանագրերի նախապատրաստման աշխատանքների կատարում, առաջարկվող պայմանագրերի դրույթների ուսումնասիրություն և ճշգրտում
-  Բանկի հետ համագործակցող միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից պահանջվող հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  թիմում աշխատելու հմտություն
-  համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  նախաձեռնողականություն
-  աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-  լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-  վճռականություն
-  ճկունություն
-  հաղորդակցվելու կարողություն
   
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց, անգլերեն՝ գերազանց,  ռուսերեն՝ վարժ
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Աշխատակազմի Քարտուղարության բաժնի գործադիր տնօրենի գործավարուհի-թարգմանիչ
Վերջնաժամկետ՝ 13.12.2019թ.
  Աշխատակազմի Քարտուղարության բաժնի գործադիր տնօրենի գործավարուհի-թարգմանիչ
Դիմել
Note
Մինչև 13.12.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Աշխատակազմի Քարտուղարության բաժնի գործադիր տնօրենի գործավարուհի-թարգմանիչ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն   
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Ցանկալի է 
Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-Պարտաճանաչություն
  - Օրինապահություն և հուսալիություն
                                       - Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
                     - Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
  - Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
  - Թիմում աշխատելու ունակություն
  - Ճկունություն
  - Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
  - Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 
 Աշխատատեղի նպատակը
- Բանկի Գործադիր տնօրենի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում
- Գործադիր տնօրենի աշխատանքային գրաֆիկին հետևում, հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների       կատարում
- Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն
- Համաժամանակյա թարգմանություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի  իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Վերջնաժամկետ՝ 07.12.2019թթ
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Սպասարկման հմտություն
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
  Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Վերջնաժամկետ՝ 07.12.2019թթ
 Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/ 
Դիմել
Note
Մինչև՝ 07.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն    
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-  Հաղորդակցվելու կարողություն
-  Սպասարկման հմտություն
-  Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
-  Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-  Թիմում աշխատելու հմտություն
-  Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-  Վճռականություն
-  Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
-  Նախաձեռնողական
-  Ճկունություն
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն  և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի պետ 
Վերջնաժամկետ՝ 06.12.2019թթ
 Առևտրային վարկավորման վարչությունում Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի պետ   
Դիմել
Note
Մինչև՝ 06.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Առևտրային վարկավորման վարչությունում Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի պետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Գյուղատնտեսական վարկավորման ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է ունենա ղեկավարման փորձ  
 Աշխատանքային պարտականություններ 
     -  բաժնի աշխատանքների կազմակերպում, ղեկավարում և աշխատակիցների միջև աշխատանքների բաշխում
-  գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման աշխատանքների կոորդինացում
-  վարկառուների գործարար ծրագրերի վերլուծությունների իրականացում
-  վարկերի տրամադրման տեխնոլոգիաների կատարելագործման առաջարկների ներկայացում
-  բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
-  նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
-  բաժնի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի մշակման և կատարելագործման աշխատանքների կատարում
-  տրամադրված վարկերի օգտագործման ընթացիկ հսկողության (մոնիտորինգի)  իրականացում
-  նոր վարկային պրոդուկտների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում
-  վարկային մասնագետների ընտրությանը և ուսուցմանը մասնակցություն
   
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
   -     վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ
-    բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-     բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն
-     անձնակազմի կառավարման զարգացած             հմտություններ
-     արագ կողմնորոշվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում խնդիրների լուծման զարգացած հմտություններ
-      աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-     լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-     ճկունություն
-     բիզնես էթիկայի նորմերի իմացություն
-     շփման, հաճախորդների սպասարկման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի գերազանց իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ  իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
 Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 06.12.2019թթ
 Առևտրային վարկավորման վարչությունում Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ   
Դիմել
Note
Մինչև՝ 06.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
Առևտրային վարկավորման վարչությունում Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի մասնագետ
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Գյուղատնտեսական վարկավորման ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ  
 Աշխատանքային պարտականություններ
     -  Վարկերի տրամադրման հետ կապված աշխատանքների իրականացում 
-  Տրամադրված վարկերի նպատակային օգտագործման նկատմամբ ընթացիկ հսկողություն
-  Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, վարկավորվող օբյեկտներ այցելություն, վարկառուների գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում
-  Վարկառուների գործունեության վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հիման վրա վերլուծությունների իրականացում, ֆինանսական հաշվարկների և եզրակացությունների կազմում
-  Վարկային փաթեթների ձևավորում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
-  Վարկային փաթեթների ներկայացում վարկային կոմիտեի քննարկմանը
-  Ժամկետանց վարկերի մարման աշխատանքների իրականացում
-  Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
 
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ 
   -      վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     թիմում աշխատելու հմտություն
-     համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-     նախաձեռնողականություն
-     աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-     լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-     ճկունություն
-     վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ  իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ 
Վերջնաժամկետ՝ 06.12.2019թթ
Մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետ   
Դիմել
Note
Մինչև՝ 06.12.2019թթ (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
 Մասնաճյուղերում առևտրային վարկերի գծով մասնագետ 
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն կրթություն  (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
   -     վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-     թիմում աշխատելու հմտություն
-     համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
-     նախաձեռնողականություն
-     աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-     լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-     ճկունություն
       -     վաճառքի հմտությունների առկայություն` պահանջարկի բացահայտում,  բանակցությունների վարում
 
 Աշխատանքային պարտականություններ 
   -   Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
-  Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում
-  Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում
-  Վարկային հայտերի ուսումնասիրություն, այցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսակամ վիճակի վերլուծություն
-  Վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկունակության և վճարունակության գնահատում
-  Վարկային գործերի ներկայացում վարկային կոմիտե
-  Վարկային փաթեթի ձևաորում, վարկերի տրամադրում, տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացնում: 
   
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ  իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Վերջնաժամկետ՝ 06.12.2019թ.
  Մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Դիմել
Note
Մինչև 06.12.2019թ. (ներառյալ):
Մրցութային աշխատատեղ՝
<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ մասնաճյուղերում ստաժոր//փորձնակ/ հաշվապահ-գանձապահ, վարկային մասնագետ/
Պահանջվող կրթությունը
Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն:  
Պահանջվող աշխատանքային փորձը
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:  
 Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
Հաղորդակցվելու կարողություն
Սպասարկման հմտություն
Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու հմտություն
Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
Վճռականություն
Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
Նախաձեռնողական  
   Տեխնիկական հմտություններ՝
MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն
  Լեզուների իմացություն՝
Հայերեն` գերազանց,  ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 
Պահանջվող փաստաթղթերը
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:  
Հետադարձ կապ`  
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագերի բաժին/)  
CV
Դիմումների ներկայացման կարգ
Մրցույթին դիմողները ներկայացնում են իրենց CV–ները hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով: Դիմում-հայտը ուղարկելիս պարտադիր պետք է վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունը և թափուր աշխատատեղի անվանումը
Դիմել
Թարմացվել է` 02/12/2019 09:50