Պայմաններ

Թղթակցային հաշիվների բացում և վարում

Հանդիսանալով ազատ և սահմանափակ փոխարկվող արտարժույթների փոխանցումների իրականացման ոլորտում ակտիվ գործող Բանկերից մեկը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն իր հաճախորդների վճարահաշվարկային պահանջները բավարարելու, առևտրային փոխանցումների իրականացման ժամկետը կրճատելու և որակը բարձրացնելու նպատակով աշխարհի տարբեր պետություններում գործող Բանկերի հետ հաստատել է թղթակցային հարաբերություններ:
Թղթակցային հաշիվ բացելիս մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են տվյալ Բանկի հետևյալ ցուցանիշները.

 • Բանկի գրանցման երկրի ֆինանսական կայունությունը,
 • Բանկի գրանցման երկրի տնտեսական և քաղաքական կայունությունը,
 • Բանկի ֆինանսական կայունությունը,
 • Բանկի միջազգային բարձր հեղինակությունը,
 • Միջազգային ճանաչված վճարային համակարգերին անդամակցությունը,
 • Թղթակցային հաշիվների լայն ցանցի առկայությունը,
 • Մասնաճյուղային ցանցի առկայությունը տարբեր երկրներում,
 • Փոխանցումների արագ և ապահով իրականացումը,
 • Թղթակցային հաշիվների դիմաց գանձվող համեմատաբար ցածր կոմիսիոն վճարները,
 • «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից թղթակցային հաշիվներ չեն բացվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ օրենսդրություն չունեցող պետությունների և տարածքների» ցանկում նշված երկրներում գործող Բանկերում,
 • Բանկին շնորհված վարկանիշը միջազգային ճանաչված վարկանիշային կազմակերպությունների կողմից (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings):

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Արտարժույթով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգից դուրս SWIFT փոխանցումներ1

ԱՄՆ դոլար

OUR տարբերակ2

0.15%, min 6,000 ՀՀ դրամ, max 65,000 ՀՀ դրամ

Երաշխավորված OUR տարբերակ3 (Guaranteed OUR)

0.15%, min 6,000 ՀՀ դրամ, max 65,000 ՀՀ դրամ + լրացուցիչ 10,000 ՀՀ դրամ

BEN տարբերակ4

5,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ

OUR տարբերակ  

մինչև 2,000 Եվրո

6,000 ՀՀ դրամ

2000.01 և ավելի Եվրո

0.15%, min 9,000 ՀՀ դրամ, max 65,000 ՀՀ դրամ

BEN տարբերակ

5,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլի (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

0.1%, min 5,000 ՀՀ դրամ, max 30,000 ՀՀ դրամ

Մեծ բրիտանական ֆունտ (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

0.2%, min 9,000 ՀՀ դրամ, max 50,000 ՀՀ դրամ

Վրացական լարիով (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

10,000 ՀՀ դրամ

Շվեյցարական ֆրանկ (կատարվում է միայն OUR տարբերակով) 0.2%, min 25,000 ՀՀ դրամ, max 50,000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթ (կատարվում է BEN տարբերակով: Առանձին դեպքերում հնարավոր է կիրառել OUR տարբերակը` հաշվետեր հաճախորդի կողմից լրացուցիչ սակագինը հետագայում գանձելու վերաբերյալ ներկայացված համապատասխան դիմումի հիման վրա)

0.2%, min 9,000 ՀՀ դրամ, max 75,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ արժույթներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում

 

մինչև 20,000 ԱՄՆ դոլար կամ 20,000 Եվրո

5,000 ՀՀ դրամ

20,001 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

10,000 ՀՀ դրամ

Կատարված փոխանցումների6 պայմանների փոփոխում, չեղյալացում7

Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը վերադարձնելուց

ՀՀ դրամ8

2,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլի

5,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ

35,000 ՀՀ դրամ 

ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ

30,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով ներբանկային («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի համակարգում) փոխանցումների պայմանների փոփոխում և/կամ չեղյալացում

1,000 ՀՀ դրամ

Ստացված գումարների ետ փոխանցում` համաձայն ներքին իրավական ակտերի

0.2% min 10,000 ՀՀ դրամ

Թղթակից Բանկերից ստացված արտարժութային չպարզված գումարների վերադարձ թղթակից Բանկերին9

ՌԴ ռուբլի

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ

մինչև 300 ԵՎՐՈ

5,000 ՀՀ դրամ

300.01 և ավելի ԵՎՐՈ

0.2% min 10,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

մինչև 300 ԱՄՆ դոլար

5,000 ՀՀ դրամ

300.01 և ավելի ԱՄՆ դոլար

0.2% min 10,000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթ

0.2% min 10,000 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի դիմումի հիման վրա թղթակից Բանկերից իրենց օգտին ստացված արտարժութային գումարների վերադարձ թղթակից Բանկերին9

ՌԴ ռուբլի

0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ

0.2% min 5,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ

0.2% min 5,000 ՀՀ դրամ

"SHA" և "BEN" տարբերակով ստացված գումարներից գանձվող կոմիսիոն վճարը  
Մինչև 1000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ,  և այլ արտարժույթ, 60,000 ՌԴ ռուբլի 1 500 դրամ
1001-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ, 60,001 ՌԴ ռուբլուց մինչև 300,000 ՌԴ ռուբլի 2 500 դրամ
5000 ԱՄՆ դոլարից, ԵՎՐՈ-ից և այլ արտարժույթից, 300,000 ՌԴ ռուբլուց ավելին 5 000 դրամ

 

 

 1. Տարանցիկ հաշվով իրականացվելիք արտարժութային փոխանցումների դիմաց բացի ներկայացված սակագնից` գանձվում է լրացուցիչ 3000 ՀՀ դրամ:                                                                                                                     
 2. ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում` փոխանցվող գումարը կարող է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով: Որոշ դեպքերում կախված փոխանցման ճանապարհից՝ որոշ թղթակիցներին կարող է ուղարկվել SHA տարբերակով:
 3. ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում, երբ հաճախորդը ցանկանում է խուսափել փոխանցվող գումարից միջնորդավճարներ գանձումներից` <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ առաջարկում է երաշխավորված OUR (Garanteed OUR) փոխանցման տարբերակ, որի դեպքում թղթակից բանկ(եր)ի միջնորդավճար(ներ)ը վճարում է <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ:
 4. Թղթակից բանկ/եր/ի  միջնորդավճարները  գանձվում են փոխանցվող գումարից:
 5. ԵՎՐՈ-ով փոխանցումների դեպքում` թղթակից բանկ(եր)ի միջնորդավճար/ներ/ը վճարում է <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ:
 6. <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ թղթակցային հաշիվներից ելքագրված փոխանցումներ:
 7. Կոմունալ վճարների, ինչպես նաև <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ի վարկառուների կողմից <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ -ում գործող վարկերի մարումներին ուղղված փոխանցումների հետ կապված տվյալների փոփոխություններն` անվճար:
 8. Գանձվում է ետ փոխանցվող գումարից:  BANK OF GEORGIA, TBILISI, GEORGIA  ստացված արտարժույթային չպարզված գումարների ետ վերադարձի համար տվյալ սակագինը չի գործում:   
 9. Եթե փոխանցումը <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ից դուրս չի եկել, ապա պայմանների փոփոխման/ չեղյալացման սակագինը չի գանձվում:
 10. Լրացուցիչ կարող է գանձվել տվյալ ծառայության դիմաց երրորդ բանկի կողմից գանձված միջնորդավճարը   

 

 

 

 

Փոխանցման վավերապայմաններ/ռեկվիզիտներ
Flag BG Կանադական դոլար ֊ Canadian dollar - CAD
BENEFICIARY BANK
Armeconombank
Yerevan, Armenia
SWIFT address: MIDLAM11
CORRESPONDENT BANK
Armeconombank
SWIFT address: MIDLGB22
IBAN: GB85MIDL55051577451124
Թարմացվել է` 19/01/2018 15:25