86 86
ENG
Պայմաններ

Թղթակցային հաշիվների բացում և վարում

Հանդիսանալով ազատ և սահմանափակ փոխարկվող արտարժույթների փոխանցումների իրականացման ոլորտում ակտիվ գործող Բանկերից մեկը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն իր հաճախորդների վճարահաշվարկային պահանջները բավարարելու, առևտրային փոխանցումների իրականացման ժամկետը կրճատելու և որակը բարձրացնելու նպատակով աշխարհի տարբեր պետություններում գործող Բանկերի հետ հաստատել է թղթակցային հարաբերություններ:
Թղթակցային հաշիվ բացելիս մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են տվյալ Բանկի հետևյալ ցուցանիշները.

 • Բանկի գրանցման երկրի ֆինանսական կայունությունը,
 • Բանկի գրանցման երկրի տնտեսական և քաղաքական կայունությունը,
 • Բանկի ֆինանսական կայունությունը,
 • Բանկի միջազգային բարձր հեղինակությունը,
 • Միջազգային ճանաչված վճարային համակարգերին անդամակցությունը,
 • Թղթակցային հաշիվների լայն ցանցի առկայությունը,
 • Մասնաճյուղային ցանցի առկայությունը տարբեր երկրներում,
 • Փոխանցումների արագ և ապահով իրականացումը,
 • Թղթակցային հաշիվների դիմաց գանձվող համեմատաբար ցածր կոմիսիոն վճարները,
 • «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից թղթակցային հաշիվներ չեն բացվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ օրենսդրություն չունեցող պետությունների և տարածքների» ցանկում նշված երկրներում գործող Բանկերում,
 • Բանկին շնորհված վարկանիշը միջազգային ճանաչված վարկանիշային կազմակերպությունների կողմից (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings):

Ձեզ ենք ներկայացնում "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ թղթակցային հաշիվները ՀՀ-ում և արտասահմանյան տարբեր երկրներում գործող բանկերում:

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ-ի թղթակցային հաշիվները ՀՀ և արտասահմանյան բանկերում (NOSTRO)
ՀՀ և արտասահմանյան բանկերի թղթակցային հաշիվները ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ-ում (LORO)

<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/compare-money-transfers [br]

Սակագին

"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ հանդիսանում է S.W.I.F.T. համակարգի անդամ, ինչն ապահովում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց միջազգային փոխանցումների1 կատարման արագություն, անվտանգություն և որակի համապատասխանություն ներկայումս գործող միջազգային բանկային ստանդարտներին:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ԿՈՄԻՍԻՈՆ ՎՃԱՐ

2. Արտարժույթով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգից դուրս S.W.I.F.T. փոխանցումներ

2.1 ԱՄՆ դոլար

2.1.1 OUR տարբերակ5

0.15%, min 10,000 դրամ, max 65 000 դրամ

2.1.1.1 Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Բելառուսի Հանրապետություն


0.15%, min 50 000 դրամ, max 100 000 դրամ

2.1.2 Երաշխավորված OUR տարբերակ6 (Guaranteed OUR)

2.1.1. կետում նշված սակագին + լրացուցիչ 10000 դրամ

3.1.3 BEN տարբերակ7

5 000 դրամ

2.2 ԵՎՐՈ

2.2.1 OUR տարբերակ8

0.15%, min 10,000 դրամ, max 65 000 դրամ

2.2.1.1 Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Բելառուսի Հանրապետություն

0.15%, min 50 000 դրամ, max 100 000 դրամ

2.2.2 BEN տարբերակ7

5 000 դրամ

2.3 ՉԻՆԱԿԱՆ ՅՈՒԱՆ

2.3.1 OUR տարբերակ

0.15%, min 12 000 դրամ, max 50 000 դրամ

2.3.2 BEN տարբերակ7

 6 000 դրամ

2.4 ԱՄԷ ԴԻՐՀԱՄ 

 
2.4.1 OUR տարբերակ 0.2%, min 15 000 դրամ, max 60 000 դրամ

2.5 ՌԴ ռուբլի (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

0.1%, min 5 000 դրամ, max 30 000 դրամ

2.6 Մեծբրիտանական ֆունտ (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)


0.2%, min 9 000 դրամ, max 50 000 դրամ

2.7  Վրացական լարիով (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)


10 000 դրամ

2.8 Շվեյցարական ֆրանկ (կատարվում է միայն OUR տարբերակով)

 

0.2%, min 25 000 դրամ, max 50 000 դրամ

2.9 Այլ արտարժույթ  (կատարվում է BEN տարբերակով: Առանձին դեպքերում հնարավոր է կիրառել OUR տարբերակը` հաշվետեր հաճախորդի կողմից լրացուցիչ սակագինը հետագայում գանձելու վերաբերյալ ներկայացված համապատասխան դիմումի հիման վրա)

 

 

0.2%, min 9 000 դրամ, max 75 000 դրամ

4. Կատարված փոխանցումների9 պայմանների փոփոխում, չեղյալացում12

Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց

բ/ ՌԴ ռուբլի

5 000 դրամ

գ/ ԵՎՐՈ

35 000 դրամ13

դ/ ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ

30 000 դրամ

զ/ Ստացված գումարների ետ փոխանցումª համաձայն ներքին իրավական ակտերի

 

0.2% min 10 000 դրամ

5. Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային չպարզված գումարների hետ վերադարձ թղթակից բանկերին

5.1 ՌԴ ռուբլի

0.1% min 5 000 դրամ

5.2 ԵՎՐՈ

 

ա/ մինչև 300.00 ԵՎՐՈ

5000 դրամ

բ/300.01 և ավելի ԵՎՐՈ

0.2%, min 10000 դրամ

5.3 ԱՄՆ դոլար

 

ա/ մինչև 300.00 ԱՄՆ դոլար

5 000 դրամ

բ/300.01 և ավելի ԱՄՆ դոլար

0.2%, min 10000 դրամ

5.4 Այլ արտարժույթ

0.2%, min 10000 դրամ

6. Հաճախորդի դիմումի հիման վրա թղթակից բանկերից իրենց օգտին ստացված, ինչպես նաև թղթակից բանկի պահանջով արտարժութային գումարների ետ վերադարձ թղթակից բանկերին11

ա/ ՌԴ ռուբլի

0.1% min 5 000 դրամ

բ/ ԵՎՐՈ

0.2% min 5 000 դրամ

գ/ ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ

0.2% min 5 000 դրամ

7. Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային գումարների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

7.1 "SHA" և "BEN" տարբերակով ստացված գումարներից գանձվող կոմիսիոն վճարը

 

7.1.1 Մինչև 1000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ

 

1 500 դրամ

7.1.2 1001-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ

 

2 500 դրամ

7.1.3 5001 ԱՄՆ դոլարից, ԵՎՐՈ-ից և այլ արտարժույթից ավելին

 

5 000 դրամ

Ֆիզիկական անձանց, իրավաբանա- կան անձանց և ԱՁ-ներին SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամ կրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում

(սակագինը ներառում է ԱԱՀ-ն)14

 

 

1 000 դրամ

1 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումները կատարում Է ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը:

5 ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում` փոխանցվող գումարը կարող  է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով: Որոշ դեպքերում կախված փոխանցման ճանապարհից՝ որոշ թղթակիցներին կարող է ուղարկվել SHA տարբերակով:

6 ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում, երբ հաճախորդը ցանկանում է խուսափել փոխանցվող գումարից միջնորդավճարների գանձումներից` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ առաջարկում է երաշխավորված OUR (Guaranteed OUR) փոխանցման տարբերակ,  որի  դեպքում  թղթակից  բանկ(եր)ի  միջնորդավճար(ներ)ը  վճարում  է

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ:

7 Թղթակից բանկ/եր/ի միջնորդավճարները գանձվում են փոխանցվող գումարից:

8 ԵՎՐՈ-ով փոխանցումների դեպքում` թղթակից բանկ(եր)ի միջնորդավճար/ներ/ը վճարում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ:

9 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ թղթակցային հաշիվներից ելքագրված փոխանցումներ:

12 Եթե փոխանցումը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ից դուրս չի եկել, ապա պայմանների փոփոխման/ չեղյալացման սակագինը չի գանձվում:

13 Լրացուցիչ կարող է գանձվել տվյալ ծառայության դիմաց երրորդ բանկի կողմից գանձված միջնորդավճարը

14 Նույն օրվա ընթացքում կատարված SWIFT հաղորդագրությունների պատճեների համար՝անվճար: Լրացուցիչ կարող է գանձվել տվյալ ծառայության դիմաց երրորդ բանկի կողմից գանձված միջնորդավճարը

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ

S.W.I.F.T համակարգով      փոխանցումների       կատարման      համար     հաճախորդներից պահանջվում է ներկայացնել առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը

 • ԱԱՀ կամ անվանումը
 • Գրանցման հասցեն
 • Անձնագրային  տվյալները  /  ՀԾՀ,  կամ  ՀՎՀՀ`  իրավաբանական  անձի  կամ  ԱՁ դեպքում
 • Ծննդյան ամսաթիվ
 • Էլեկտրոնային փոստ (առկայության դեպքում)
 • Հեռախոսի (բջջային) համարը
 • Հրամանատուի բանկային հաշվի համարը
 • Փոխանցվող գումարը թվերով և արժույթի ISO կոդը
 • Փոխանցվող գումարն ու արժույթը բառերով
 • Փոխանցման կատարման ամսաթիվը
 • Միջնորդ բանկի տվյալները (առկայության դեպքում)
 • Շահառուի (ստացողի) բանկի տվյալները
 • Շահառուի (ստացողի) ամբողջական տվյալները
 • Վճարման մանրամասները
 1. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) իրավասու է ինքնուրույն, առանց իմ (մեր) նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը (միջնորդ բանկին/բանկերին):
 2. Հաճախորդի (այսուհետ՝ Հրամանատու) մեղքով կատարված փոխանցման վերադարձման դեպքում (օրինակ՝ վավերապայմանների անճշտություն, փակված հաշիվ և այլն) ներգրավված բանկերի հնարավոր ծախսերը կատարվում են Հրամանատուի հաշվին:
 3. Բանկը/թղթակից բանկերը կարող է/են մերժել, կասեցնել կամ սառեցնել փոխանցման գործարքը՝ համաձայն իրենց ներքին իրավական ակտերի, ինչպես նաև միջազգային, ներպետական օրենսդրության պահանջների: Թղթակից բանկերի կողմից գործարքի մերժման դեպքում փոխանցվող գումարից կարող են կատարվել գանձումներ, որոնք վերադարձման ենթակա չեն:
 4. Եթե Շահառուի (ստացողի) տվյալները ստացված են միայն էլ. հասցեի միջոցով, ապա զեղծարարությունից զերծ մնալու նպատակով առաջարկվում է մեկ այլ կապի միջոցով կապ հաստատել Շահառուի (ստացողի) հետ հաշվի տվյալները կրկին ճշտելու նպատակով:
 5. Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:
 6. SWIFT համակարգող փոխացնումները հնարավոր է իրականացնել AEB Mobile / AEB Online մոբայլ հարթակներով:
 7. «ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»
 8. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի Nostro և Loro թղթակցային հաշիվների ցանկը և տարբեր արժույթներով փոխանցման ռեկվիզիտները կարող եք գտնել հետևյալ հղումներով:
 9. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 10. Հաճախորդի կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»):
 11. «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»): ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ:
Թղթակցային հաշիվներ
Flag BG ԱՄԷ դիրհամ – U.A.E. Dirham – AED
Ստացողի բանկ/Beneficiary Bank
NAME: ARMECONOMBANK OJSC
ADDRESS: Republic of Armenia, Yerevan 0002, Amiryan str. 23/1
SWIFT: ARECAM22
Միջնորդ բանկ/Intermediary Bank
ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿ /INTERMEDIARY BANK
NAME: MASHREQBANK P.S.C.
ADDRESS: DUBAI U.A.E.
SWIFT: BOMLAEAD
ARMECONOMBANK OJSC IBAN: AE910330000019030000844
Flag BG Չինական Յուան-Chinese Yuan-CNY
Ստացողի բանկ/Beneficiary Bank
NAME: ARMECONOMBANK OJSC
ADDRESS: Republic of Armenia, Yerevan 0002, Amiryan str. 23/1
SWIFT:ARECAM 22
Միջնորդ բանկ/Intermediary Bank
ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿ /INTERMEDIARY BANK
NAME: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO.,LTD
ADDRESS: HANGZHOU CHINA
SWIFT: CZCBCN2X
ARMECONOMBANK OJSC ACCOUNT: No. 15601012320890001502
Flag BG ԱՄՆ դոլար-United States Dollar-USD
Ստացողի բանկ/Beneficiary Bank
NAME: ARMECONOMBANK OJSC
ADDRESS: Republic of Armenia, Yerevan 0002, Amiryan str. 23/1
SWIFT:ARECAM 22
Միջնորդ բանկ/Intermediary Bank
ՄԻՋՆՈՐԴ ԲԱՆԿ /INTERMEDIARY BANK
NAME: ODDO BHF SE
ADDRESS: FRANKFURT AM MAIN DE
SWIFT: BHFBDEFF
ARMECONOMBANK OJSC IBAN: DE45500202000500669986
Flag BG Եվրո-EURO-EUR
Ստացողի բանկ/Beneficiary Bank
NAME: ARMECONOMBANK OJSC
ADDRESS: Republic of Armenia, Yerevan 0002, Amiryan str. 23/1
SWIFT:ARECAM 22
Միջնորդ բանկ/Intermediary Bank
NAME: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
ADDRESS: Am Stadtpark 9 A -1030, Vienna Austria
SWIFT: RZBAATWW
ARMECONOMBANK OJSC ACCOUNT: No. 000-55.076.004
Flag BG Վրացական Լարի- Georgian Lari-GEL
Ստացողի բանկ/Beneficiary Bank
Beneficiary’s bank: ARMECONOMBANK
Address: Republic of Armenia, Yerevan, 23/1 Amiryan str.
Swift:ARECAM 22
Միջնորդ բանկ/Intermediary Bank
Intermediary bank JSC “BANK OF GEORGIA”
29A, Gagarini str.,
Tbilisi 0160, Georgia
S.W.I.F.T.: BAGAGE22
account No GE22BG0000000361464900 (GEL) of
Armeconombank
Flag BG Մեծ Բրիտանական Ֆունտ-Great Britain Pounds-GBP
Ստացողի բանկ/Beneficiary Bank
BENEFICIARY’S BANK
NAME: ARMECONOMBANK OJSC
ADDRESS: Republic of Armenia, Yerevan 0002, Amiryan str. 23/1
SWIFT:ARECAM 22
Intermediary Bank
INTERMEDIARY BANK
NAME: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
ADDRESS: Piazza Garibaldi, 16, Sondrio, SO 23100, Italy
SWIFT: POSOIT22
ARMECONOMBANK OJSC ACCOUNT: No. IT61O0569611091CEDGB0660120
Flag BG Շվեյցարական ֆրանկ-Swiss Franc-CHF
Beneficiary Bank
NAME: ARMECONOMBANK OJSC
ADDRESS: Republic of Armenia, Yerevan 0002, Amiryan str. 23/1
SWIFT:ARECAM 22
Intermediary Bank
NAME: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
ADDRESS: Piazza Garibaldi, 16, Sondrio, SO 23100, Italy
SWIFT: POSOIT22
ARMECONOMBANK OJSC ACCOUNT: No. IT30B0569611091CEDCH0660120
Թարմացվել է` 14/06/2024 11:52