86 86
ENG
Առավելություններ

Զգացե՛ք իսկական քարտի ուժը ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտասահ-
մանում VISA PLATINUM պրեմիում դասի քարտատեսակի միջոցով:
VISA PLATINUM քարտի հետ հասանելի է Priority pass ծառայությունը, որը քարտատիրոջը հնարավորություն է տալիս՝ 

  • տարեկան 2 անգամ անվճար մուտի հնարավորություն բիզնես սրահներ 

  • Մինչև 35% զեղչ ավտովարձույթի համար

  • Մինչև 12% զեղչի տրամադրում AGODA.COM կայքով ամրագրումների համար:

 

Քարտատեսակի հնարավորութուններին և առավելություններին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ:

•<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/compare-payment-card [br]

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի տեսակը
Հաշվարկային
  
Քարտի արժույթը
AMD, USD, EUR, RUR
  
 Պլաստիկ քարտերի գործողության ժամկետները  
 2 տարի 
 
 Քարտերի տրամադրում 
Անվճար 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտերի տրամադրում (7,13) 
 Անվճար   
 
Քարտային հաշվի բացում (1) 
 Անվճար     
 
 Տարեկան սպասարկման վարձ 
  50.000 դրամ տարեկան  կամ  5000 դրամ ամսական 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ (7,13)  
50.000ՀՀ դրամ   
 
Քարտի փոխարինում նորով, քարտի  PIN կոդի վնասման և կորստի դեպքում, քարտի վաղաժամկետ վերաթողարկման դեպքում նոր քարտի տրամադրում 
50.000 ՀՀ դրամ  
 
  Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում  միայն դրամով (ATM)
1% min 500 ՀՀ դրամ
 
 Կանխիկի մուտքագրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատներով (CASH-IN)  
1% min 500 ՀՀ դրամ 
 
Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում դրամով և արտարժույթով ( POS terminal)   
AMD, EUR, RUR -  1% min 500ՀՀ դրամ
USD- 2% min 500ՀՀ դրամ
 
 Կանխիկի  տրամադրում  ՀՀ-ում այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal)(2) 
  AMD, EUR, RUR -  1% min 1000ՀՀ դրամ
USD- 2% min 1000ՀՀ դրամ  
 
 Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող բանկոմատներով (CASH-IN) 
 1%
 
 Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ դրամարկղից  
AMD, EUR, 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
RUR Օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
 
   Արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված Visa վճարային քարտերով ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ  POS տերմինալներով կանխիկի տրամադրում
  AMD, EUR, RUR - 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 
  ՀՀ այլ բանկերի կողմից թողարկված MasterCard վճարային քարտերով ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ  POS տերմինալներով կանխիկի տրամադրում 
  AMD, EUR, RUR 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 
  Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում  
2% min 3000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկի մուտքագրում արտասահմանում, ինչպես նաև ՀՀ-ում "ԱրՔա" անդամ չհանդիսացող բանկերի բանկոմատներով  
2% min 3000 ՀՀ դրամ 
 
 Անկանխիկ գործարքների իրականացում  
Անվճար 
 
 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի  վրա  հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք (3) 
 
 Քարտի  stop list-ից հանում  
  2000 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով (16) ՝ անվճար
 
 Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը  
  10 անգամ 
 
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակի ավելացում 
1000 ՀՀ դրամ
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը
  AMD 7,500.000
USD, EUR 15.000
RUR 625․000
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը 
 
  AMD 22 500.000
USD, EUR 45.000
RUR  1.875.000
 
Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում օրական 
 1000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում քարտի գործողության ամբողջ ժանակահատվածի համար  
 5000 ՀՀ դրամ 
 
Նույն հաճախորդի ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ում գործող այլ հաշվին փոխանցում 
  Անվճար   
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներԲանկի քարտերին(4)  
0․3% 
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ <<Արմենիան Քարդ>> համակարգի անդամ բանկերի քարտերին (4)
0․5% 
 
Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ (16) 
  500 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով (16) ՝ անվճար  
 
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ի այլ հաճախորդների օգտին փոխանցումներ   
  500 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով (14) ՝ անվճար  
 
 SMS հաղորդագրության ուղարկում (6) 
20 ՀՀ դրամ
 
 Քարտերի շտապ տրամադրում  (վերաթողարկում) (8) 
5000 ՀՀ դրամ 
 
  Միջազգային STOP LIST-ի տեղադրում (10)
  9000 ՀՀ դրամ շաբաթական
 
 Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (11)  
5000 ՀՀ դրամ   
 
  Հաշվից քաղվածքի տրամադրում (10)  
Անվճար 
 
 ArCa համակարգի անդամ բանկերի սպասարկման կետերում էլեկտրոնային պետական անկանխիկ վճարումների, ներառյալ ԴԱՀԿ ծառայության աճուրդներով վաճառվող ապրանքների դիմաց վճարման կատարում  
  200 ՀՀ դրամ 
   
 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ դուրս գտնվող "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ին պատկանող   Cash-In և Cash-Out տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում (15) 
  300 ՀՀ դրամ 
 
 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ  գտնվող Cash-In տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում  
  Անվճար
 
  "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը 
 400․000 ՀՀ դրամ  
 
  Այլ բանկերի քարտատերերի կողմից ՀԷԲ կանխիկացման և/կամ սպասարկման կետերում կատարված գործարքների հետգանձման դիմումի ընդունում 
5000 ՀՀ դրա 
 
 InecoPay համակարգի միջոցով կատարված գործարքից միջնորդավճար  
  200 ՀՀ դրամ  
 
 Քարտի կարգավիճակը PIN  կոդի հարկադիր փոփոխումով փոխարինելը 
  500 ՀՀ դրամ  
  1․Այլ երկրների/ ոչ ՀՀ/ անձը հաստատող փաստաթուղթ ունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդների և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց  համար սակագինը կազմում է 20.000 դրամ:
2․Բացառությամբ՛՛Արմենիան Քարդ՛՛ անդամ չհանդիսացող բանկերի,  որոնց կանխիկացման կետերից գանձվում է 1% min 1000 ՀՀ դրամ սակագին:
3․Կցված քարտի բացման ժամանակ գործող քարտի մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույթը ենթակա է փոփոխման` գործող/կցված քարտերի համար սահմանված նվազագույն տոկոսադրույքով:   Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մինչև վճարային պլաստիկ քարտի գործողության ժամկետի ավարտը:Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը կիրառել, եթե վճարային քարտի միջին ամսական մեծությունը գերազանցում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամը:
4․Ինտերնետի միջոցով (www.arca.am կայքով) գործարքներ (քարտից քարտ փոխանցումներ, մնացորդի հարցում, բջջային հեռախոսների կանխավճարային քարտերի լիցքավորում, կոմունալ վճարումներ, հաշվի քաղվածքի դիտում և այլն) հնարավոր է կատարել, եթե հաճախորդը նախօրոք գրավոր ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ է ներկայացրել իր e-mail հասցեն և ծածկագիրը (որը PIN կոդը չէ):
5․Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին եվրոյով կամ դոլարով փոխանցումները  կատարելիս կիռարվում է սակագների և դրույքաչափերի III-բաժնի 3 կետով նախատեսված սակագինը:
6․Քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաճախորդի ցանկությամբ,''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ն ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ''ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը և այն գումարը, որից ավելի գործարքի դեպքում ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն, ընդ որում գումարի նվազագույն շեմը դրամային քարտերի համար ոչ պակաս, քան 100 ՀՀ դրամ, դոլարային քարտերի համար՝ 1 ԱՄՆ դոլար, Եվրոյով քարտերի համար՝ 1 եվրո և ՌԴ ռուբլով քարտերի  համար՝ 50 ՌԴ ռուբլի: Ինտերնետով գործարք կատարելիս, եթե կայքը ապահովված է  3D SecureCode համակարգով, ապա հաճախորդը իր բջջային հեռախոսին ստանում է 3D SecureCode համակարգի ծածկագիր պարունակող SMS հաղորդագրություն: <<Արմենտել>> ՓԲԸ  և <<ՎիվաՍել-ՄՏՍ>> բջջային կապի օպերատորների բաժանորդները կարող են օգտվել  USSD տեղեկատվական և կառավարման համակարգից:
7․VISA CLASSIC PLUS քարտը չի կցվում այլ քարտերի: VISA CLASSIC PLUS քարտատեսակին այլ քարտ չի կցվում:
8․Եթե հաճախորդը բանկ դիմել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:00, ապա քարտը կարող է տրամադրվել նույն օրը մինչև ժամը 17:00-ը, 14:00-ից հետո դիմելու դեպքում` հաջորդ օրը մինչև ժամը 17:00-ը: Սույն կետը վերաբերվում է միայն ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ Երևան քաղաքի մասնաճյուղերին:
9․Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ հաճախորդների կորցրած քարտերով կատարվում են ստորին սահմանաչափերով գործարքներ:
10․Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից և գումարը փաստացի ստացել/վճարումը կատարվել է:
11․Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա  վերջին բանկային օրը ներառյալ:
12․Լրացուցիչ քարտ-նույն հաճախորդին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված նույն/այլ վճարային համակարգի և տեսակի քարտ: Կցված քարտ-  հաճախորդի կողմից նշված անձին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված քարտ:
13․<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Cash-In տերմինալներով կատարվող գործարքների նվազագույն սահմանաչափը 100 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը՝ 100.000 ՀՀ դրամ:
14․AEB Mobile հավելվածի արտոնյալ սակագների ամբողջ ցանկին կարող եք ծանոթանալ «XVIII. AEB Mobile համակարգով տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ» բաժնում:  
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Միջազգային բժշկական և ճանապարհորդային աջակցություն
Միջազգային բժշկական և ճանապարհորդային ապահովագրությունը օգնում է Ձեզ և Ձեր ընտանիքի անդամներին, երբ Դուք միասին ճանապարհորդում եք Ձեր հիմնական բնակության երկրից դուրս մինչև 90 օր ժամկետով: Անվճար ծառայությունները ներառում են հեռախոսային անվճար բժշկական խորհրդատվություն՝ կոնտակտ հաստատելով  լոկալ բժշկական ծառայություններ մատուցողի հետ, մեկ այլ անձի հետ, ով կվերահսկի Ձեր առողջական վիճակը և՛ հոսպիտալացման ընթացքում, և՛ հետո: Վստահ եղեք, որ մենք կանենք հնարավոր ամեն ինչ Ձեր ճանապահորդությունը բոլոր հիմնավոր կետերով հիշարժան դարձնելու համար:
PunctՊատրաստվեք մինչև տանից դուրս գալը: Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել ստորև նշված Ձեր միջազգային  SOS կոնտակատային համարներին:
PunctԶանգահարեք միջազգային SOS աջակցման կենտրոն անվճար նախնական ճանապարհորդային տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ստանալու համար:
PunctՆերբեռնեք մեր բրոշյուրը  Ձեր Միջազգային բժշկական և ճանապարհորդային աջակցության վերաբերյալ:
Կոնտակտային համարներ
Նախաճանապարհորդական անվճար խորհրդատվության կամ բժշկական, ճանապարհորդային կամ ապահովագրական աջակցության անհրաժեշտության դեպքում զանգահարեք.
Punct+44 (0) 208 762 8373 (Անգլերեն)
Punct+7 (495) 937 6453 (Ռուսերեն, Անգլերեն)
Punct+971 (4) 253 6024 (Արաբերեն, Ֆրանսերեն, Անգլերեն)
Punct+ 380 (44) 499 39 75 (Ուկրայիներեն, Ռուսերեն, Անգլերեն)
Հրատապ օգնություն
Օրվա ցանկացած ժամին և անկախ գտնվելու վայրից Visa վճարային քարտերի պրեմիում կարգի քարտապանները 24 ժամվա ընթացքում կարող են կորած քարտի փոխարեն ստանալ նորը: Առանց քարտի առկայության կատարվում է գումարի անհապաղ տրամադրում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս 270,000 կետերում:
Եթե Ձեր Visa  քարտը կորել կամ գողացվել է, Visa Global Customer Assistance Services-ի ներկայացուցիչները կարող են 
Punct30 րոպեների ընթացքում արգելափակել Ձեր քարտը զեղծարարների գնումներից
PunctԿազմակերպել քարտի փոխարինումը և այն Ձեզ ուղարկումը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
PunctԻրականացնել կանխիկի անհապաղ տրամադրում աշխարհի 270,000 կետերում
Դուք կարող եք զանգահարել աշխարհի ցանկացած կետից +1 303 967 1090 հեռախոսահամարին:
Առաջարկներ և ակցիաներ
Visa Platinum քարտապանները հնարավորություն ունեն օգտվել պրեմիում դասի հաճախորդների համար նախատեսված զեղչերի և արտոնությունների համակարգից, որը գործում է գրեթե ամբողջ աշխարհում և ներառում է հետևյալ ոլորտները.
PunctՀյուրանոցներ
PunctՀանգիստ
PunctԳնումներ
PunctՌեստորաններ
PunctՏրանսպորտ
PunctԺամանց
 Visa Paltinum քարտապաններին տրամադրվող զեղչերի և արտոնությունների ամբողջ ցանկին կարող եք ծանոթանալ այցելելով հետևյալ հղումով:
Բանկոմատների գլոբալ ցանց
Ստացեք կանխիկ գումար, երբ այն Ձեզ անհրաժեշտ է: Ձեր Visa Platinum քարտը սպասարկվում է աշխարհում ավելի քան 1.9 մլն բանկոմատներում: Բանկոմատների գեոլոկացիոն ցանկը կարող եք տեսնել անցնելով հղումով​:
Գնումների ապահովագրություն
Ձեր Visa Platinum քարտով վճարելու դեպքում, կարող եք օգտվել գողացված կամ վնասված ապրանքների համար Գնումների ապահովագրությունից:
Խնդրում ենք ծանոթանալ դրույթների և պայմանների քաղաքականության ամբողջական ցանկին, որը ներառում է ծածկույթը, պայմանները, սահմանաչափերը և բացառությունները:
Երկարաձգված երաշխիք
Ձեր գնումների համար վճարեք Visa Platinum քարտով և հնարավոր է Դուք իրավասու լինեք ստանալ Երկարաձգված երաշխիք ձեռք բերված ապրանքների համար:
Խնդրում ենք ծանոթանալ դրույթների և պայմանների քաղաքականության ամբողջական ցանկին, որը ներառում է ծածկույթը, պայմանները, սահմանաչափերը և բացառությունները:
Բողոքի ներկայացում
Ճանապարհորդության ընթացքում անհապաղ բժշկական աջակցության անհրաժեշտության դեպքում , Դուք պետք է առաջինը զանգահարեք 24/7 Աջակցության բաժին.
Punct+44 (0) 208 762 8373 (Անգլերեն)
Punct+7 (495) 937 6453 (Ռուսերեն, Անգլերեն)
Punct+971 (4) 253 6024 (Արաբերեն, Ֆրանսերեն, Անգլերեն)
Բոլոր այլ պահանջների դեպքում Դուք պետք է նամակ ուղարկեք card.claims@rus-survey.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Անհրաժեշտ է լինելու տրամադրել.
PunctՔարտապանի անունը
PunctՔարտի առաջին 9 նիշերի տրամադրում
PunctՔարտապանի հասցեն
PunctԱյն քաղաքականությունը կամ բաժինը, համաձայն որի Դուքուզում եք բողոք ներկայացնել
Դուք պետք է 90 օրյա ժամկետում տեղեկացնեք մեզ, որ Դուք տեղյակ եք այնպիսի միջադեպի կամ կորստի մասին, որը կարող է առաջացնել բողոք:
Երբ բողոքը արդեն ներկայացված լինի, Դուք կստանաք դիմումի ձև, որը 90 օրյա ժամկետում պետք է հետ ուղարկվի նշված հասցեով կամ card.claims@rus-survey.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին: Քարտապանների խորհուրդ է տրվում պահպանել բոլոր փաստաթղթերի պատճենները իրենց համար:
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 23/11/2020 17:16