86 86
ENG
Առավելություններ

 

Ձեռք բերե՛ք ArCa Classic քարտատեսակը և ստացե՛ք հնարավորություն կանխիկացնելու Ձեզ անհրաժեշտ գումարը Ձեզ ամենամոտ տեղակայված բանկոմատից, ինչպես նաև կատարե՛ք վճարումներ կամ գնումներ անկանխիկ եղանակով:
Ստացե՛ք Ձեր աշխատավարձը և կատարե՛ք անկանխիկ գործարքներ ARCA CLASSIC քարտատեսակով: 

•<<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>> ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման  համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է: https://www.fininfo.am/compare-payment-card [br]

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի տեսակը
Հաշվարկային
  
Քարտի արժույթը
AMD, USD
  
 Պլաստիկ քարտերի գործողության ժամկետները  
5 տարի 
 
 Քարտերի տրամադրում 
Անվճար 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտերի տրամադրում (5,9) 
 Անվճար   
 
Քարտային հաշվի բացում (1)
 Անվճար     
 
 Տարեկան սպասարկման վարձ (15)
  2500 ՀՀ դրամ 
 
 Կցված, լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ (5,9) 
700 ՀՀ դրամ   
 
 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք (2)
0%   
 
  Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում  միայն դրամով (ATM, POS) 
AMD 0%
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ  
 
 Կանխիկի մուտքագրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ բանկոմատներով (CASH-IN)  
1%
 
 Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ դրամարկղից 
AMD 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
ՀՀ այլ բանկերի կողմից թողարկված ArCa վճարային քարտերով ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ  POS տերմինալներով կանխիկի տրամադրում 
AMD, EUR, RUR 1% min 1000 ՀՀ դրամ
USD 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
 Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) 
  AMD 1%
USD 2%
 
 Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող բանկոմատներով (CASH-IN) 
 1 %
 
Անկանխիկ գործարքների կատարում  
Անվճար
 
   Քարտի փոխարինում նորով, քարտի  PIN կոդի վնասման և կորստի դեպքում, քարտի վաղաժամկետ վերաթողարկման դեպքում նոր քարտի տրամադրում (2)
  2500 ՀՀ դրամ  
 
 Քարտի  stop list-ից հանում  
  1000 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով` անվճար (13)
 
 Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը  
  10 անգամ 
 
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակի ավելացում 
1000 ՀՀ դրամ
 
  Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը
  AMD 1 500 000
USD 3000
 
Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում օրական 
 1000 ՀՀ դրամ 
 
 Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում քարտի գործողության ամբողջ ժանակահատվածի համար  
 5000 ՀՀ դրամ 
 
Նույն հաճախորդի ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ում գործող այլ հաշվին փոխանցում 
 Անվճար
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ Բանկի քարտերին(3)  
0․3 %
 
 Քարտից-քարտ փոխանցումներ <<Արմենիան Քարդ>> համակարգի անդամ բանկերի քարտերին (3)
0.5% 
 
Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ (14)
  500 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով՝ անվճար (13)  
 
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ի այլ հաճախորդների օգտին փոխանցումներ   
  500 ՀՀ դրամ
AEB Mobile հավելվածով՝ անվճար (13)  
 
 SMS հաղորդագրության ուղարկում (4) 
20 ՀՀ դրամ
 
 Քարտերի շտապ տրամադրում  (վերաթողարկում) (6) 
5000 ՀՀ դրամ 
 
 Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (7)  
5000 ՀՀ դրամ 
 
  Հաշվից քաղվածքի տրամադրում (8)  
Անվճար 
 
 ArCa համակարգի անդամ բանկերի սպասարկման կետերում էլեկտրոնային պետական անկանխիկ վճարումների, ներառյալ ԴԱՀԿ ծառայության աճուրդներով վաճառվող ապրանքների դիմաց վճարման կատարում  
  200 ՀՀ դրամ 
 
 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ դուրս գտնվող "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ին պատկանող   Cash-In և Cash-Out տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում (11) 
  300 ՀՀ դրամ 
 
 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ  գտնվող Cash-In տերմինալներով քարտային հաշվի համալրում  
  Անվճար
 
 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը 
 400․000 ՀՀ դրամ  
 
  Այլ բանկերի քարտատերերի կողմից ՀԷԲ կանխիկացման և/կամ սպասարկման կետերում կատարված գործարքների հետգանձման դիմումի ընդունում 
5000 ՀՀ դրամ 
 
  Կանխիկի տրամադրում  արտասահմանում (12)
-
 
 InecoPay համակարգի միջոցով կատարված գործարքից միջնորդավճար  
  200 ՀՀ դրամ  
 
 Քարտի կարգավիճակը PIN  կոդի հարկադիր փոփոխումով փոխարինելը 
  500 ՀՀ դրամ  
    1․Այլ երկրների/ ոչ ՀՀ/ անձը հաստատող փաստաթուղթ ունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդների և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց  համար սակագինը կազմում է 20.000 դրամ:
2․Կցված քարտի բացման ժամանակ գործող քարտի մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույքը ենթակա է փոփոխման` գործող/կցված քարտերի համար սահմանված նվազագույն տոկոսադրույքով: Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մինչև վճարային պլաստիկ քարտի գործողության ժամկետի ավարտը: Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը կիրառել, եթե վճարային քարտի միջին ամսական մեծությունը գերազանցում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) դրամը:
3․ Ինտերնետի միջոցով (www.arca.am կայքով) գործարքներ (քարտից քարտ փոխանցումներ, մնացորդի հարցում, բջջային հեռախոսների կանխավճարային քարտերի լիցքավորում, կոմունալ վճարումներ, հաշվի քաղվածքի դիտում և այլն) հնարավոր է կատարել, եթե հաճախորդը նախօրոք գրավոր ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ է ներկայացրել իր e-mail հասցեն և ծածկագիրը (որը PIN կոդը չէ):
4․ Քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաճախորդի ցանկությամբ,''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ-ն ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ''ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը և այն գումարը, որից ավելի գործարքի դեպքում ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն, ընդ որում գումարի նվազագույն շեմը դրամային քարտերի համար ոչ պակաս, քան 100 ՀՀ դրամ, դոլարային քարտերի համար՝ 1 ԱՄՆ դոլար, Եվրոյով քարտերի համար՝ 1 եվրո և ՌԴ ռուբլով քարտերի  համար՝ 50 ՌԴ ռուբլի: Ինտերնետով գործարք կատարելիս, եթե կայքը ապահովված է  3D SecureCode համակարգով, ապա հաճախորդը իր բջջային հեռախոսին ստանում է 3D SecureCode համակարգի ծածկագիր պարունակող SMS հաղորդագրություն: <<Արմենտել>> ՓԲԸ  և <<ՎիվաՍել-ՄՏՍ>> բջջային կապի օպերատորների բաժանորդները կարող են օգտվել  USSD տեղեկատվական և կառավարման համակարգից:
5․ VISA CLASSIC PLUS քարտը չի կցվում այլ քարտերի:
6․ Եթե հաճախորդը բանկ դիմել է մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:00, ապա քարտը կարող է տրամադրվել նույն օրը մինչև ժամը 17:00-ը, 14:00-ից հետո դիմելու դեպքում` հաջորդ օրը մինչև ժամը 17:00-ը: Սույն կետը վերաբերվում է միայն ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ Երևան քաղաքի մասնաճյուղերին:
7․ Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից և գումարը փաստացի ստացել/վճարումը կատարվել է:
8․ Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա  վերջին բանկային օրը ներառյալ:
9․ Լրացուցիչ քարտ-նույն  հաճախորդին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված նույն/այլ վճարային համակարգի և տեսակի քարտ: Կցված քարտ-  հաճախորդի կողմից նշված անձին տրամադրվող գործող քարտային հաշվին կցված քարտ:
10․Այն դեպքերում,  երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում  է500.000 դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝500.000 դրամը գերազանցող գումարի մասով:
11․ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Cash-In տերմինալներով կատարվող գործարքների նվազագույն սահմանաչափը 100 դրամ է, առավելագույնը՝ 100.000 դրամ:
12․ Միր վճարահաշվարկային համակարգին անդամակցող երկրներ:
13․ AEB Mobile հավելվածի արտոնյալ սակագների ամբողջ ցանկին կարող եք ծանոթանալ «XVIII. AEB Mobile համակարգով տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ» բաժնում:
14․ Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին եվրոյով կամ դոլարով փոխանցումները  կատարելիս կիռարվում է սակագների և դրույքաչափերի III-բաժնի 3 կետով նախատեսված սակագինը:
15․ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ կողմից թողարկվող պարտատոմսեր ձեռք բերելու դեպքում քարտի տարեկան սպասարկման վարձը սահմանվում է անվճար է:
16․  PAYMENTS.AEB.AM- ինտերնետային կայքի միջոցով վճարումներ իրականացնելու համար գանձվող միջնորդավճարը <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ թաղարկված ArCa տեսակի վճարային քարտերով կատարված գործարքի միջնորդավճարը 0,3%: 
Թարմացվել է` 23/11/2020 17:14