Առավելություններ

Ձեռք բերե՛ք ARCA CLASSIC քարտատեսակը և ստացե՛ք հնարավորություն կանխիկացնելու Ձեզ անհրաժեշտ գումարը Ձեզ ամենամոտ տեղակայված բանկոմատից, ինչպես նաև կատարե՛ք վճարումներ կամ գնումներ անկանխիկ եղանակով: 
Ստացե՛ք Ձեր աշխատավարձը և կատարե՛ք անկանխիկ գործարքներ ARCA CLASSIC քարտատեսակով: 

http://aeb.am/media/2018/11/2221.pdf

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Քարտերի գործողության ժամկետ 5 տարի
Տարեկան սպասարկման վարձ 2500 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal) ՀՀ դրամով՝ անվճար*, արտարժույթով՝  0,5% min 1000 դրամ
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS) 1%
 

*Այն դեպքերում,երբ տվյալ քարտից օրական կանխիկացումը գերազանցում է 500.000 ՀՀ դրամը, կանխիկացման սակագինը սահմանվում է 0.5%՝  500.000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի մասով:

Arca տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և  սպասարկման պայմաններն առավել մանրամասն 

Թարմացվել է` 22/05/2019 11:51