86 86
ENG

Նվեր քարտ

Նվեր քարտ

Հատուկ քեզ համար
Առավելություններ

Որոշի՛ր գումարի չափը

Քարտը կարելի է համալրել 10.000-400.000 ՀՀ Դրամով

Գեղեցիկ փաթեթավորի՛ր այն

Յուրահատուկ փաթեթավորումը կդարձնի ձեր նվերը տարբերվող և ներկայանալի

Ընտրությունը թող նրան

Քարտով կարելի է կատարել անկանխիկ գնումներ ՀՀ գրեթե բոլոր վաճառակետերում և խանութ-սրահներում

Գեղեցիկ, հաճելի և յուրահատուկ

Նվեր մատուցելիս եղի՛ր տարբերվող
Ընտրի՛ր քո քարտը
Սակագին
Քարտի արժույթը
AMD
  
Պլաստիկ քարտերի գործողության ժամկետները  
Մինչև քարտի դիմերեսին նշված ամսվա վերջին օրը ներառյալ
 
Քարտերի տրամադրում (ներառյալ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ տուփ) 
3,000 ՀՀ դրամ 
   
Քարտային հաշվի բացում
 Անվճար
 
Տարեկան սպասարկման վարձ
Անվճար 
   
Հաշվից քաղվածքի տրամադրում մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար [11]
Անվճար
 
Հաշվից քաղվածքի տրամադրում 1-ից մինչև 3 ամիս կատարված գործարքների համար
 Անվճար
 
Հաշվից քաղվածքի տրամադրում 3 ամսից մինչև մեկ տարի կատարված գործարքների համար
 Անվճար
   
Կանխիկի  տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ կանխիկացման կետերում  (ATM) միայն դրամով [29]
1% min 1000 ՀՀ դրամ 
 
Կանխիկի տրամադրում ''ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ'' ԲԲԸ դրամարկղից  
 1% min 1000 ՀՀ դրամ
 
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող կանծիկացման կետերում (ATM, POS terminal)
 2% min 1000 ՀՀ դրամ
 
Անկանխիկ գործարքների կատարում քարտով  
Անվճար 
 
Հաշվից քաղվածքի տրամադրում մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար [9]
Անվճար
Հաշվից քաղվածքի տրամադրում 1-ից մինչև 3 ամիս կատարված գործարքների համար
 Անվճար
 
Հաշվից քաղվածքի տրամադրում 3 ամսից մինչև մեկ տարի կատարված գործարքների համար
 Անվճար
Քարտի «Stop-List»-ից հանում (*բոլոր ArCa տեսակի և արժույթի քարտերի համար AEB Mobile հավելվածով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում՝ անվճար)
 1000 ՀՀ դրամ [*]
 
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը 
 10 անգամ 
 
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակի ավելացում 
1000 ՀՀ դրամ
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը
 400,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման կամ ընդհանուր գործարքների սահմանաչափի ավելացում քարտի գործողության ամբողջ ժանակահատվածի համար  
Ավելացված սահմանաչափի 0.1%, min 5,000 դրամ 
 
SMS հաղորդագրության ուղարկում [11] 
20 ՀՀ դրամ
 
Բանկոմատներով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ(ՀԷԲ քարտատերերի համար) [13] 
5000  ՀՀ դրամ   
 
Սպասարկման կետերում POS տերմինալներով (այդ թվում վիրտուալ) քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (ՀԷԲ քարտապանների համար) [13]
10,000 ՀՀ դրամ
Այլ բանկերի քարտապանների կողմից ՀԷԲ կանխիկացման և/կամ սպասարկման կետերում կատարված գործարքների հետգանձման դիմումի ընդունում, եթե բողոքարկվող գումարը գերազանցում 10.000 դրամ գումարը
5000 ՀՀ դրամ 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը 
 500,000 ՀՀ դրամ
Քարտի կարգավիճակը PIN  կոդի հարկադիր փոփոխումով փոխարինելը
 1000 ՀՀ դրամ
 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

AEB Mobile հավելվածով՝ անվճար

9 Մինչև մեկ ամիս կատարված գործարքների համար քաղվածքների տրամադրումը անվճար կարող է տրամադրվել մինչև հաջորդող ամսվա վերջին բանկային օրը ներառյալ

11 Քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքից հետո, հաճախորդի ցանկությամբ, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին իր բջջային հեռախոսի համարը և այն գումարը, որից ավելի գումարի դեպքում ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն, ընդ որում գումարի նվազագույն շեմը դրամային քարտերի համար ոչ պակաս, քան 100 դրամ, դոլարային քարտերի համար՝ 1 ԱՄՆ դոլար, Եվրոյով քարտերի համար՝ 1 եվրո և ՌԴ ռուբլով քարտերի համար՝ 50 ՌԴ ռուբլի: Ինտերնետով գործարք կատարելիս, եթե կայքը ապահովված է ArCa 3-D Secure, MasterCard SecureCode կամ Verified by Visa համակարգերով, ապա հաճախորդը իր բջջային հեռախոսին ստանում է ArCa 3-D Secure, MasterCard Securecode, Verified by Visa կամ 3D Securecode համակարգերի ծածկագիր պարունակող SMS հաղորդագրություն: ՀՀ գործող բջջային կապի օպերատորների բաժանորդները կարող են օգտվել USSD տեղեկատվական և կառավարման համակարգից:
Կենսաթոշակի գումարի ստացման մասին Բանկը անվճար ուղարկում է SMS հաղորդագրություն հաճախորդի բջջային հեռախոսին: Նշված ծառայությունը ակտիվացնելու նպատակով, հաճախորդը գրավոր տեղեկացնում է Բանկին իր բջջային հեռախոսահամարը:

13 Սույն սակագինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով կամ այնպիսի հանգամանքներով, որի դեպքում հիմնավորվում է (ապացուցվում է) բողոքարկման հայտի անհիմն լինելը:

28 Նվեր քարտը տրամադրվում է գումարի մեկանգամյա մուտքագրման հնարավորությամբ՝ առավելագույնը 400,000 ՀՀ դրամ:

29 Եթե վճարային քարտը տրամադրվել է աշխատավարձային նախագծի շրջանակում (ՀՀ դրամով)՝ աշխատավարձ ստանալու նպատակով, ապա տվյալ քարտից օրական մինչև 1.000.000 դրամ կանխիկացնելու դեպքում կանխիկացման սակագինը սահմնավում է 0%, իսկ օրական 1.000.000  դրամը գերազանցող գումարի մասով՝ 0.5%:
 
Թարմացվել է` 15/09/2023 16:47