86 86
ENG

Ընդհանուր պայմաններ և սակագներ (տեղեկատվական ամփոփագրեր)

Վարկեր
Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
  Հիփոթեքային վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
  Առևտրային և գյուղատնտեսական վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
    Էներգաարդյունավետ վերանորոգման սուբսիդավորվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
   Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներ 
Թարմացվել է`
Ավանդներ
«Դասական+» ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր  (Գործում է մինչև 30.12.2022թ.) 
«Դասական» ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր
«Շահավետ» ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր
«Մանկական» ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր
«Կամավոր-կուտակային» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված
«Հարմար-նոր» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
«Եկամտահարկի կուտակումով» ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
Թարմացվել է`
Հաշիվներ, քարտեր և էքվայրինգ
 Հաշվի բացման, սպասարկման և այլ ծառայությունների տեղեկատվական ամփոփագիր 
POS տերմինալների տեղեկատվական ամփոփագիր
Վճարային քարտերի և քարտային հաշվի տեղեկատվական ամփոփագիր
Թարմացվել է`
Փոխանցումներ
Միջազգային արագ դրամական փոխանցումների տեղեկատվական ամփոփագիր 
My transfer-ի տեղեկատվական ամփոփագիր 
S.W.I.F.T համակարգով կատարվող փոխանցումների տեղեկատվական ամփոփագիր 
Թարմացվել է`
Այլ
 Telcell Wallet Էլեկտրոնային վճարային համակարգի բջջային հավելվածի օգտատիրոջ համար հեռավար բանկային հաշիվ բացելու և սպասարկելու ծառայությունների մատուցման ամփոփագիր
 AEB MOBILE /AEB ONLINE համակարգերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների տեղեկատվական ամփոփագիր
 Փաստաթղթային գործառնությունների տեղեկատվական ամփոփագիր 
Փաստաթղթային գործառնությունների սակագներ
 Անհատական պահատեղերի տրամադրում և արժեքների ի պահ ընդունման տեղեկատվական ամփոփագիր 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
"Հայէկոնոմբանկ" ԲԲԸ միջնորդությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության ծառայությունների մատուցման տեղեկատվական ամփոփագիր  
 Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայությունների տեղեկատվական ամփոփագիր  
Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայություններ
Հայէկոնոմբանկի կողմից թվայնացված վճարային քարտերի թողարկման և գործարքների կատարման պայմանների ամփոփագիր 
Թարմացվել է`
Ընդհ․ պայմաններ
 Բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ 
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 28/09/2022 17:51