86 86
ENG

Ընդհանուր պայմաններ և սակագներ (տեղեկատվական ամփոփագրեր)

Վարկեր
Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Visa Digital (AEB Guru) քարտով վարկային գծերի տեղեկատվական ամփոփագիր
«Մատչելի բնակարան զինծառայողներին» հիփոթեքային վարկի տեղեկատվական ամփոփագիր
Հիփոթեքային վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Առևտրային և գյուղատնտեսական վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Էներգաարդյունավետ վերանորոգման սուբսիդավորվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Ավանդներ
«Դասական+» ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր  (Գործում է մինչև 31.03.2024թ.) 
«Դասական» ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր
«Շահավետ» ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր
«Մանկական» ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր
«Կամավոր-կուտակային» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված
«Հարմար-նոր» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
«Եկամտահարկի կուտակումով» ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
Հաշիվներ, քարտեր և էքվայրինգ
Հաշվի բացման, սպասարկման և այլ ծառայությունների տեղեկատվական ամփոփագիր 
POS տերմինալների տեղեկատվական ամփոփագիր
Թվայնացված վճարային քարտերի թողարկման և գործարքների կատարման պայմանների ամփոփագիր 
Փոխանցումներ
S.W.I.F.T համակարգով կատարվող փոխանցումների տեղեկատվական ամփոփագիր 
Միջազգային արագ դրամական փոխանցումների տեղեկատվական ամփոփագիր 
My transfer-ի տեղեկատվական ամփոփագիր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնաճյուղերի միջև անհաշիվ դրամական փոխանցումների իրականացման տեղեկատվական ամփոփագիր 
Այլ
AEB MOBILE /AEB ONLINE համակարգերի տեղեկատվական ամփոփագիր
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների տեղեկատվական ամփոփագիր
Անհատական պահատեղերի տրամադրման և արժեքների ի պահ ընդունման տեղեկատվական ամփոփագիր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ միջնորդությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության ծառայությունների մատուցման տեղեկատվական ամփոփագիր  
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
Փաստաթղթային գործառնությունների տեղեկատվական ամփոփագիր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ օպերատորի կողմից իրականացվող ՀՀ պետական իշխանության մարմինների սպասարկման գրասենյակների գործառույթների տեղեկատվական ամփոփագիր   
Telcell Wallet Էլեկտրոնային վճարային համակարգի բջջային հավելվածի օգտատիրոջ համար հեռավար բանկային հաշիվ բացելու և սպասարկելու ծառայությունների մատուցման ամփոփագիր
Easy Wallet Էլեկտրոնային վճարային համակարգի բջջային հավելվածի օգտատիրոջ համար հեռավար բանկային հաշիվ բացելու և սպասարկելու ծառայությունների մատուցման ամփոփագիր
Ընդհ․ պայմաններ
Բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ 
Թարմացվել է` 20/02/2024 12:25