86 86
ENG
Պայմաններ

Visa Direct և MoneySend վճարային համակարգերով հնարավոր է ստանալ և կատարել միջազգային փոխանցումներ Visa և MasterCard քարտերին աշխարհի տարբեր ուղղություններով:

Գործող սակագներ

Visa Direct և 

MasterCard Money Send

Բանկի քարտից փոխանցման սակագին
  • ՀՀ դրամ՝ 1,5%
  • ԱՄՆ դոլար ՝ 2%
  • Եվրո՝ 2%

նվազագույնը 1000 դրամ

Մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
  • 500 000 ՀՀ դրամ
  • 1 000 ԱՄՆ դոլար
  • 1 000 եվրո
Մեկ հաճախորդի՝ տվյալ վճարային համակարգի բոլոր պրոդուկտներով կատարվող գործարքների օրական առավելագույն քանակ 4
Մեկ հաճախորդի գործարքների օրական առավելագույն գումար
  • 1 000 000 ՀՀ դրամ
  • 2 000 ԱՄՆ դոլար
  • 2 000 եվրո

Visa Direct  և MasterCard MoneySend միջազգային փոխանցումներ իրականացվող երկրների ամբողջական ցանկը կարող եք տեսնել այստեղ:

Ծառայության նախորդ մեկ տարվա սակագներին և պայմաններին (տեղեկատվական ամփոփագրերին) կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղմամբ:

Թարմացվել է` 18/03/2024 11:36