86 86
ENG
Պայմաններ
 
Վարկի նպատակ 
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում, ընդ որում վարկի օգտագործման ծախսային ուղղություններից առնվազն 80%-ը և էներգաարդյունավետ միջոցառումներին ուղղվող ծախսերի 100%-ը պետք է կատարվեն անկանխիկ եղանակով 
    
Վարկի տեսակ 
Հիփոթեքային
    
Վարկի արժույթ 
ՀՀ դրամ
    
Վարկի տրամադրման պայմաններ
Գույքի տեսակ Տարեկան տոկոսադրույք Վարկի առավելագույն ժամկետ Վարկի նվազագույն գումար Վարկի առավելագույն գումար
Բնակարան 12% 84 ամիս 3,000,001 ՀՀ դրամ 7,000,000 ՀՀ դրամ
Անհատական բնակելի տուն   12%   84 ամիս 3,000,001 ՀՀ դրամ 10,000,000 ՀՀ դրամ
 
Փաստացի տոկոսադրույք
 0.84-5.57% 
    
Վերանորոգման վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում
*Սահմանամերձ կամ **բարձր լեռնային բնակավայրերում վերանորոգվող գույքերի մասով շահառուների կողմից վճարվող վարկի տարեկան տոկոս Սահմանամերձ բնակավայր չհանդիսացող գյուղական բնակավայրերում վերանորոգվող գույքերի մասով շահառուների կողմից վճարվող վարկի տարեկան տոկոս Սահմանամերձ բնակավայր չհանդիսացող քաղաքային բնակավայրերում վերանորոգվող գույքերի մասով շահառուների կողմից վճարվող վարկի տարեկան տոկոս Երևան քաղաքում վերանորոգվող գույքերի մասով շահառուների կողմից վճարվող վարկի տարեկան տոկոս
0% 2% 3% 5%
 
Վարկի ապահովությունը
Վերանորոգվող անշարժ գույք
Գրավադրվող և վերանորոգվող բնակարանը (բնակելի տունը) 2010 թվականից շուտ կառուցված լինելու դեպքում լիցենզավորված անձանց կողմից պահանջվում է տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացություն
 
Ապահովագրություն
• Անշարժ գույքի ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին ` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով նվազագույնը վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.16-0.18%-ի չափով:
  • Վարկառուի և համավարկառուների (բացառությամբ եկամուտ չունեցող համավարկառուների) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով նվազագույնը վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.16-0.18% -ի չափով:
    
Վարկի տույժերի և տուգանքների սուբսիդավորում
Չեն սուբսիդավորվում 
 
Էներգաարդյունավետ վերանորոգում
Էներգաարդյունավետ է համարվում այն վերանորոգումը, որի արդյունքում էներգաարդյունավետությանն է ուղղվում՝ • Բնակարանների համար՝ առնվազն 20%-ը 
• Բնակելի տների համար՝ առնվազն 30%-ը
    
Էներգաարդյունավետության չափանիշներին համապատասխանող են համարվում 
• Պատերի,տանիքների, միջհարկային ծածկերի ջերմամեկուսացում
• Էներգաարդյունավետ շինարարական նյութերի ձեռքբերում
• Արտաքին դռների և պատուհանների ձեռքբերում, փոխարինում կամ տեղադրում
• Ջեռուցման կամ ջրատաքացուցիչ կաթսայի (գազի կամ էլեկտրականության հիմքով) և ջեռուցման համակարգի բաղադրիչների (խողովակներ, սեկցիաներ և այլն) ձեռքբերում, փոխարինում կամ տեղադրում
• Հովացման համակարգերի, էներգաարդյունավետ օդափոխիչի, օդորակիչի ձեռքբերում և տեղադրում
• Արևային համակարգերի (ջրատաքացուցիչ, ֆոտովորլտային) ձեռքբերում և տեղադրում
• Լուսադիոդային լամպերի և լուսատուների ձեռքբերում:
    
 Վարկի հատկացում 
Փուլերով՝ միայն անկանխիկ եղանակով
 
Յուրաքանչյուր փուլի օգտագործման առավելագույն ժամկետ
 40 օր
 
Վերանորոգման աշխատանքների առավելագույն ժամկետ
 182 օր
  
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
 Չի սահմանվում
 
Վարկի սպասարկման վճար
 Չի սահմանվում
 
Վարկի արտոնյալ ժամկետ
 Չի սահմանվում
 
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ
 Չի սահմանվում
Վարկի ձևակերպումը
 Գրավադրվող գույքի, անհաժեշտ երաշխավորի/համավարկառուի պահանջը, վարկ/գրավ հարաբերակցությունը և եկամուտ/ծախսերի վերլուծությունը իրականացնել Բանկում գործող Հիփոթեքային վարկերի համար նախատեսված ներքին իրավական ակտերի համաձայն:
 
Տույժեր 
 Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
 
Քաղվածքի տրամադրում
 Անվճար
   
* Բարձր Լեռնային բնակավայրերը սահմանվում են ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշումով

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Էներգաարդյունավետությանն ուղղված աշխատանքները 1.000.000-3.000.000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի դեպքում պետք է կազմեն վարկի գումարի առնվազն 40%-ը, վարկի ժամկետը՝ 60 ամիս, վարկի տոկոսադրույքը՝ տարեկան 12%:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի ընդհանուր գումարի ոչ ավելի, քան 10%-ը կարող է ուղղվել կենցաղային առնվազն A+ դասի տեխնիկային ձեռքբերմանը (սառնարան, լվացքի մեքենա, սպասք լվացող մեքենա, էլեկտրական ջեռոց, էլեկտրական սալօջախ, էլեկտրական ջրատաքացուցիչ): Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերումը չի համարվում էներգաարդյունավետ միջոցառում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքը կարող է գտնվել ՀՀ ամբողջ տարածքում`1.000.000-3.000.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկերի դեպքում վերանորոգվող գույքը չպետք է գտնվի Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից, կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է` https://www.fininfo.am/compare-consumer-loan :

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմաններին, ժամկետներին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ https://www.aeb.am/hy/bankayin_hashiv :

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ տրամադրում է սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ կամ Հիփոթեքային վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված է Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բանկը <<Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից <<Ճանաչիր քո հաճախորդին>> (<<Know your customer>>) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ տրամադրում է սպառողական վարկի էական պայմանների  անհատական թերթիկ, որում ներկայացված է Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները) և/կամ համավարկառու:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ  տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է ձեր վարկային պատմությունը: դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից  տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել ձեր վարկային պատմությունը(  https://acra.am/?lang=hy):

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ սույն հղմամբ՝ https://www.aeb.am/media/2019/06/2640.pdf 

Այն վճարները, որոնք սպառողի կողմից ենթակա են վճարման՝ անկախ ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխատանքների դիմաց վճարումները կրեդիտով կամ առանց կրեդիտի կատարելու հանգամանքից փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառված չեն:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել բանկի կողմից: Անվանական տոկոսադրույքի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ սույն հղմամբ՝ https://www.aeb.am/media/2019/05/2631.pdf

1. Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:

2.Պարտավորությունների չկատարման դեպքում հաճախորդի համար հնարավոր  բացասական  հետևանքներ  տույժ/տուգանքներ
• Չվճարված վարկի ժամկետանց գումարի 0,13%-ի չափովª օրական
• Չվճարված ժամկետանց տոկոսագումարի 0,13%-ի չափովª օրական

3.  Եթե վարկատուի նկատմամբ ունեք չմարված պարտավորություն, ապա ձեր կողմից պարտավորությունները կատարելու ժամանակ մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ:

Դատական ծախսեր /առկայության դեպքում/

Գրավի իրացման ծախսեր /առկայության դեպքում/
• Տույժեր
• Տոկոսներ
• Ապահովագրավճարներ /առկայության դեպքում/
• Վարկի մայր գումար

4. Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների և մայր գումարի մարումները:

5. Վարկային պարտավորությունների չկատարման և գրավի հաշվին վարկային պարտավորությունները մարելու դեպքում՝ գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի և/կամ երաշխավորի(ների)/համավարկառուի/ների/ այլ գույքի հաշվին:

6. Վարկերի տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկի մնացորդի նկատմամբ:
Օրինակ` Եթե հաճախորդին տրամադրվել է 1.200.000 ՀՀ դրամ վարկ, տարեկան 24% տոկոսադրույքով, 12 ամիս ժամկետով (ամսեկան տոկոսների հաշվարկի ժամանակ օրերի քանակ հիմք է ընդունվել 30 օր ժամանակահատվածը):
Ամիսներ Վարկի մնացորդ Վճարում վարկից Վճարում տոկոսից
1 1.200.000 100.000 23.671
2 1.100.000 100.000 21.699
3 1.000.000 100.000 19.726
4 900.000 100.000 17.753
5 800.000 100.000 15.781
6 700.000 100.000 13.808
7 600.000 100.000 11.836
8 500.000 100.000 9.863
9 400.000 100.000 7.890
10 300.000 100.000 5.918
11 200.000 100.000 3.945
12 100.000 100.000 1.973

7. ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ:

8. Տրամադրվող վարկի մեծության որևէ սահմանափակում բանկի կողմից չի կիրառվում, այն պայմանավորված և կապակցված է.
• Վարկի նպատակից
• Հաճախորդի վարկունակությունից
• Հաճախորդի կողմից առաջարկվող վարկի ապահովվածությունից
• Վարկային ռիսկի գնահատումից
• ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված նորմատիվային դաշտի պահանջներից

9. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաճախորդին կարող է մատուցել ծառայություններ Բանկի րնդհանուր քաղաքականությամբ սահմանված պայմաններից տարբերվող պայմաններով՝ հաշվի առնելով ստորև ներկայացված ցանկի պայմանններից որևէ մեկը.
• Հաճախորդի հաշվի մնացորդը
• Հաճախորդի հաշվի շարժը
• Բանկի համար հաճախորդի ռազմավարական նշանակությունը
• Հաճախորդ կազմակերպության աշխատակիցների քանակը
• Հաճախորդ կազմակերպությանը տրամադրված քարտերի ընդհանուր քանակը
• Բանկին բերված եկամուտը
• Փոխանցումների ծավալր
• Բանկում ներդրված ավանդների մեծությունը
• Խոշոր վարկառու հանդիսանալր
• Սոցիալական նկատառումները (ուսումնական հաստատություններ բժշկական կազմակերպություններ և այլն)
• Վերոնշյալ կազմակերպությունների ղեկավար հանդիսանալ
• Այլ օբյեկտիվ պայմաններ

10. Վարկի օգտագործման համար վարկառուն բանկին վճարում է տոկոս, որի հաշվարկը կատարվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ, վարկի տրամադրման օրվանից՝ փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար՝ տարին ընդունելով 365 օր: Առանձին ծրագրերի շրջանակներում վարկավորման դեպքում տարին կարող է ընդունվել 360 օր:
• Տոկոսագումարները վճարվում են վարկային պայմանագրում նշված ժամկետներում
• Տոկոսների վճարման պարբերականությունը սահմանավում է վարկային պայմանագրի կամ մարման գրաֆիկի համաձայն
• Եթե վարկի կամ հաշվարկված տոկոսների մարման օրը համընկնում է հանգստյան օրերի հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդող աշխատանքային օրերին՝ հանգստյան օրերի համար չհաշվարկելով տույժ

11. Վարկային պարտավորության մարումները
• Վարկերը մարվում են այն ժամկետներում, որոնք նշված են վարկային պայմանագրում
• Վարկերը մարվում են այն արժույթով, որով ձևակերպվել են
• Արտարժույթային վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա
• Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության դեպքում արտարժույթով տրամադրած վարկերի գծով փոխարժեքի փոփոխության ազդեցության ռիսկը կրում է վարկառուն

12. Բանկը կարող է դադարեցնել վարկային պայմանագրի գործողությունը և ետ պահանջել վարկի գումարը, եթե.
• Վարկառուն թերանում է կատարել վարկային պայմանագրով նախատեսված որևէ վճար
• Վարկառուն խախտում է իր կողմից կատարված որևէ հավաստիացում ու չի վերացնում այդ խախտումը դրա առաջացումից հետո 30 օրվա ընթացքում
• Եթե պարզվում է, որ վարկառուի կողմից տրված որևէ ներկայացում, երաշխիք, փաստաթուղթ կամ տեղեկություն էապես թերի է
• Եթե բանկի հիմնավորված գնահատականով տեղի է ունեցել վարկառուի ֆինանսական վիճակի էական բացասական փոփոխություն, ներառյալ' դատական պահանջներ, ակտիվների արտահոսք, բիզնեսի վատթարացում կամ դադարեցում, ընկերության վերակազմավորում
• Եթե վարկառուն լուծարվում է և նրա նկատմամբ սկսված է կամ վերահաս է սնանկության գործընթաց
• Եթե վարկառուն խոչընդոտում է մոնիտորինգի անցկացմանը
• Այլ օբյեկտիվ պատճառների դեպքում

13. Բանկի համար որպես գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ.
• Անշարժ գույք՝ հողամասեր, շենքեր, շինություններ, բնակարաններ, առանձնատներ
• Հիմնական միջոցներ
• Շրջանառու միջոցներ
• Ավտոմեքենաներ
• Թանկարժեք մետաղներ
• Պետական պարտատոմսեր, արտարժույթ, բաժնետոմսեր
• Ապագայում ձեռք բերվելիք գույքը և իրավունքի գրավը
• Դրամական միջոցներ

14. Գրավադրվող շարժական և անշարժ գույքի համար որպես գնահատման արժեք հիմք է ընդունվում գնահատման հաշվետվությունում առկա շուկայական արժեքը:

15. Վարկը կամ դրա մի մասը, ինչպես նաև հաշվարկված տոկոսագումարները համարվում են ժամկետանց, եթե պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում չեն մարվել:
• Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար Վարկառուն պարտավոր է վճարել Բանկին տույժ՝ ժամկետանց գումարի 0.13 (զրո ամբողջ տասներեք հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով: Սույն կետի համաձայն հաշվարկված և չվճարված տույժի հանրագումարը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա վարկի պարտքի մնացորդը:
• Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված վարկի (մասի) նկատմամբ Վարկառուն պարտավոր է վճարել Բանկին տոկոսներ ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով: Սույն կետի համաձայն հաշվարկված և չվճարված տոկոսների հանրագումարը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա վարկի պարտքի մնացորդը:
• Անընդմեջ ժամկետանց օրերի 91-րդ օրվանից սկսած ոչ ժամկետանց վարկի (ժամկետային վարկ) մնացորդի նկատմամբ կիրառվում է տարեկան 21,5% տոկոսադրույք: Ժամկետանց գումարները և դրանց նկատմամբ հաշվարկված տույժերը, տոկոսները ամբողջությամբ վճարելու հաջորդ օրվանից ժամկետային վարկի նկատմամբ վերականգնվում է Վարկային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը:

16. Բանկի համար գրավի առարկա չի կարող հանդիսանալ.
• Շրջանառությունից հանված գույքը
• Անբաժանելի գույքի առանձին մասերը
• Վարձակալության իրավունքը
• Այլ պայմանագրով արդեն գրավադրված գույքը քաղաքային, գյուղական և թաղային համայնքների

17. ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ արտադատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ՝ Գրավի պայմանագրով, և ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ՝ Վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն իրենց պատասխանատվության շրջանակներում չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում' սույն կանոնների 2-4 կետերի համաձայն:
    2. Արտադատական կարգով գրավադրված գույքն իրացվում է, եթե Գրավի պայմանագրով ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ տալիս է իր համաձայնությունը և իրավունք է վերապահում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում գրավադրված անշարժ գույքն իրացնել առանց դատարան դիմելու և իրացման հաշվին բավարարել գրավով ապահովված պահանջն ամբողջ ծավալով, ինչպես նաև՝ գրավադրված անշարժ գույքն առանց դատարան դիմելու հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց ի սեփականություն հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ կամ վերջինիս կողմից նշված անձին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
    3. Սույն կանոնների 1 կետում նշված բռնագանձման հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ գրավոր՝ պատշաճ ձևով ծանուցում է ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ գրավադրված անշարժ գույքի վրա բռնագանձում տարածելու մասին (բռնագանձման ծանուցում): Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամիս հետո ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒՆ իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 195 հոդվածի պահպանմամբ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ անունից իրացնելու գրավադրված գույքն ուղղակի վաճառքի կամ հրապարակային սակարկությունների միջոցով՝ «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
   4. Բռնագանձման ծանուցումը ԳՐԱՎԱՏՈՒԻՆ հանձնելուց երկու ամսվա ընթացքում ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ պարտավորվում է գրավադրված գույքը հանձնել ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ:
   5. Գրավադրված գույքի իրացման գործընթացի տևողությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ Վարկային պայմանագրով ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ նկատմամբ ստանձնած ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ պարտավորությունների աճի դադարեցման համար: Ընդ որում՝ գրավի առարկայի իրացման գումարի հաշվին մարվում են գրավի առարկայի իրացման օրվա դրությամբ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ նկատմամբ ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ ունեցած ողջ պահանջներն իրենց ամբողջ ծավալով, իսկ գրավի հաշվին պահանջը չբավարարվելու դեպքում՝ մնացորդ գումարները կարող են բռնագանձվել ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ այլ գույքից:
    6. ՎԱՐԿԱՏՈՒ-ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ պահանջները բավարարելու նպատակով գրավ դրված գույքի նկատմամբ դատական կարգով բռնագանձում կարող է տարածվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

18. Յուրաքանչյուր ծառայության գծով սակագներին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ՝ https://www.aeb.am/hy/sakagner/ :

19. Հեռահար սպասարկման ծառայություններին, պայմաններն և կարգին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղմամբ՝   https://www.aeb.am/hy/mobile_banking/
       
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ,
Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում,
Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Դրական որոշման հիմքերը
Դրական վարկային պատմություն (առկայության դեպքում),
Ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատություն,
Կայուն եկամտի աղբյուր
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը  
PunctԱնձնագրերի և սոցիալական քարտի պատճեններ /ընտանիքի անդամների/
PunctԱմուսնության վկայականի պատճենը /առկայության դեպքում/
PunctՏեղեկանք աշխատավայրից /անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվություն նախորդ 12 ամսվա ընթացքում վճարված զուտ աշխատավարձի, եկամտահարկի, սոցապ. վճարումների չափերի վերաբերյալ և աշխատ. գրքույկների պատճեններ/
PunctՍեփականության վկայականի պատճենը /գրավադրվող բնակարանի/ /անհրաժեշտության դեպքում վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը/
PunctՎերանորոգման ծախսերի նախահաշիվը /ծախսերը ըստ հոդվածների/
PunctՎերանորոգվող անշարժ գույքի լուսանկարներ /մանրամասն/
PunctՏեղեկանք, որ տվյալ բնակարանը արգելանքի տակ չէ, /ներկայացնել վարկի հաստատումից հետո/
Պայմաններ

Անշարժ գույք կարող եք ձեռք բերել բազմաբնակարան շենքեր կառուցապատող հետևյալ ընկերություններից.

Հ/Հ

Անվանում

Կառուցապատվող շենքի հասցե

1

«ԱՐԿԱԴԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

ք․ Երևան, Տ.Պետրոսյան փ 83

2

«Ջերմուկ Գրուպ »ՓԲԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց 18/4

3

«ԸԴՎԱՆՍԴ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Նոր-Նորք, Բագրևանդ թաղամաս 51 հողամաս

4

«ԷՅՋ ԲԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն Պ. Սևակի փողոց 51/11

5

«Էկոլոջի Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

ք.Երևան, Դավիթ Բեկի 1/25

6

«Կանաչ Թաղ »ՍՊԸ

ք.Երևան, Ավան, Ծարավ Աղբյուրի 61/1 և 61/6

7

«Արտադրատեխնոլոգիական կոմպլեկտավորում» ՓԲԸ

ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհ 23/3

8

«ՀՈՎ-ՄԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Շենգավիթ, Եղբայրության 1-ին նրբանցք, 2

9

ԱՀ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

ք. Երևան, Նոր Նորք Լվովյան փողոց 7/9

10

ՌԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

Երևան, Շենգավիթ Մ. Ֆրունզեի փողոց 8/9

11

ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՀԱՈՒԶ ՍՊԸ

Երևան, Ավան Մարշալ Բաբաջանյան փողոց 72

12

ՇԻՆԱՍ ՍՊԸ

Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Լենինգրադյան փողոց 27/7

13

Մալխասյանց 12 ԲԲԸ

ք. Երևան, Մալխասյանց 6/1

14

Գրիգ Դիվելոփմենթ ՍՊԸ

Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Լենինգրադյան փողոց 29/17

15

ՄՈՒՇ ԹԱՈՒԵՐՍ ՍՊԸ

ք.Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փողոց 37/46

16

«ԱՄԵԼԻ ԳՐՈՒՊՍ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Արաբկիր 29-րդ փողոց, 51

17

ԱՐՄԵՆ ՍՊԸ

ք.Երևան, Աջափնյակ Ա.Սարգսյան 18

18

ՎԱՂԱՐՇ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ՍՊԸ

ք.Երևան, Նորք Մարաշ Նորք թաղամաս 19/5 հողամաս

19

ԷԴՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

Մարզ Կոտայք, Առինջ համայնք Պ.Դուրյան թաղ. 1-ին փող. 10, շին.թույլտվություն 22.10.2021 N 312,  շին.թույլտվություն 03.09.2021 N 251, 

20

Վարդանուշ Նուշերվանի Պողոսյան

ք.Երևան, Նորք Մարաշ, Չարենցի փողոց 1-ին նրբ. 49 բնակելի տուն

21

«Լորիդա Գրուպ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Աջափնյակ թաղամաս թիվ 44/13

22

Արման Արտակ եղբայրներ ՍՊԸ

ք.Երևան, Ավան, Թումանյան թաղ., 46/2

23

«Օմեգա Պլյուս» ՍՊԸ

ք.Երևան, Նոր Նորք վարչական շրջան, Լվովյան 108/2

24

ԷՄ ՋԻ ԷՍ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ ՍՊԸ

ք.Երևան, Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան, Կուրղինյան փ. 2/6

25

ԱՅԳԵՁՈՐ ՍՊԸ

ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչ. շրջան, Դ. Անհաղթ փ., հ. 11/12

26

ԼԻԱՇԻՆ ՍՊԸ

Մարզ Սյունիք, Կապան համայնք, Կապան քաղաք, Շահումյան հրապարակ թիվ 13

27

ՋԱՍԹ ԴԻՎԵԼՈՓԵՐ ՍՊԸ

Ք. Երևան, Նոր-Նորք վարչական շրջան, Մոլդովական փողոց, թիվ 39/37

28

Մոդերն Թաուն ՍՊԸ

Ք. Երևան, Արաբկիր 19փ., 21 հողամաս

29

Ա. Ռ. ՇԻՆ ՍՊԸ

Աջափնյակ վարչական շրջան, Գ-1 թաղամաս հ 2/18 հողամաս

30

ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՊՐՈՅԵԿՏ  ՍՊԸ

Ք. Երևան, Արաբկիր, Հ. Արղության փողոց, 10/15

Թարմացվել է` 16/10/2023 12:00