Tariffs

Loans
Հիփոթեքային վարկեր
   INFORMATION BULLETIN OF LOANS PROVIDED TO INDIVIDUALS 
Updated:
Deposits
«Դասական» ժամկետային ավանդ
«Շահավետ» ժամկետային ավանդ
«Մանկական» ավանդ
«Կամավոր-կուտակային» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված
«Հարմար-նոր» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
«Եկամտահարկի կուտակումով» ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
 Ավանդներ  
Updated:
Cards
Arca պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
Visa պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
MasterCard պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
Updated:
Transfers
My transfer
 Փոխանցումներ 
 Արտարժույթով SWIFT փոխանցումներ  
Updated:
Other
«Mobile Banking» /«Online Banking» համակարգեր
 Հաշիվների հեռակառավարում/AEB Mobile bank, Online bank/ 
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ
Բանկային (ցպահանջ ավանդային) առարկայազուրկ մետաղական և էսքրոու հաշիվներ
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ
 Հաշվի բացում և ընթացիկ սպասարկում 
 Գործառնություններ կանխիկ դրամով և արտարժույթով  
 Փաստաթղթային գործառնություններ  
 Գործառնություններ չեկերով  
 Բանկային և ցպահանջ ավանդային հաշիվներ
 Անհատական պահատեղերի տրամադրում և արժեքների ի պահ ընդունում 
 Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների սակագներ 
 Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայություններ 
 Այլ ծառայություններ 
Updated:
General provisions
 Ընդհանուր դրույթներ  
 Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներ 
 Բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ 
Updated:
Updated: 23/10/2020 15:42