86 86
ENG

Ավանդային Հաշվիչ

Վարկային Հաշվիչ

Փոխարժեք
Արտարժույթ Առք Վաճառք ՀՀ ԿԲ
USD USD
399.00 407.00 403.24
EUR EUR
425.00 442.00 434.85
RUB RUB
4.28 4.62 4.41
GBP GBP *
489.00 518.00 507.28
GEL GEL
141.00 168.00 151.31
CHF CHF *
443.00 469.00 460.85
CNY CNY
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Արտարժույթ Առք Վաճառք
USD USD
399.00 405.00
EUR EUR
425.00 442.00
RUB RUB
4.23 4.62
GBP GBP
494.00 515.00
GEL GEL
146.00 167.00
CHF CHF
448.00 469.00
CNY CNY
54.50 57.80
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Միավոր Վաճառքի գինը
1 գրամ 0 ՀՀ դրամ
2 գրամ 0 ՀՀ դրամ
5 գրամ 0 ՀՀ դրամ
10 գրամ 0 ՀՀ դրամ
20 գրամ 0 ՀՀ դրամ
50 գրամ 0 ՀՀ դրամ
100 գրամ 0 ՀՀ դրամ
Արտարժույթ Առք Վաճառք
USD USD
397.00 408.00
EUR EUR
425.00 444.00
RUB RUB
4.14 4.65
GBP GBP
.00 .00
GEL GEL
.00 .00
CHF CHF
.00 .00
CNY CNY
.00 .00
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Արտարժույթ Առք
USD USD
400.00
EUR EUR
426.00
RUB RUB
4.28
GBP GBP
.00
GEL GEL
.00
CHF CHF
.00
CNY CNY
.00
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Թարմացվել է` 08/12/2023 09:42