86 86
ENG

Ավանդային Հաշվիչ

Վարկային Հաշվիչ

Փոխարժեք
Արտարժույթ Առք Վաճառք ՀՀ ԿԲ
USD USD
386.00 391.00 388.37
EUR EUR
416.00 431.00 422.70
RUB RUB
4.22 4.65 4.42
GBP GBP *
486.00 515.00 501.81
GEL GEL
132.00 153.00 144.25
AED AED
0.00 0.00 105.74
CHF CHF *
421.00 447.00 436.67
CNY CNY
* Սպասարկումը միայն Գլխամասային գրասենյակում
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Արտարժույթ Առք Վաճառք
USD USD
385.00 391.00
EUR EUR
415.00 430.00
RUB RUB
4.17 4.65
GBP GBP
491.00 512.00
GEL GEL
134.00 153.00
AED AED
103.50 108.00
CHF CHF
426.00 447.00
CNY CNY
52.00 54.20
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Միավոր Վաճառքի գինը
* Արժեքները ներկայացվում են աշխատանքային օրերին (երկ.-ուրբ.)
Արտարժույթ Առք Վաճառք
USD USD
383.00 394.00
EUR EUR
414.00 432.00
RUB RUB
4.15 4.75
GBP GBP
0.00 0.00
GEL GEL
0.00 0.00
AED AED
0.00 0.00
CHF CHF
0.00 0.00
CNY CNY
0.00 0.00
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Արտարժույթ Առք
USD USD
387.00
EUR EUR
417.00
RUB RUB
4.22
GBP GBP
0.00
GEL GEL
0.00
AED AED
0.00
CHF CHF
0.00
CNY CNY
0.00
**5,000,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ցանկացած փոխարկման գործարք կատարվում է Բանկի հայեցողությամբ
Թարմացվել է` 19/07/2024 18:28